2748 inwoners
één bezoeker online
   
 
november 2017


2014-03-29 13:44:23

We wonnen op zaterdag 22 maart de 'Goe bezig prijs'. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw ontstond in maart 2013 uit de band tussen verschillende bewonersgroepen. Tijdens de bijeenkomst was er, naast een inhoudelijk gedeelte voor de bewonersgroepen en de voorstelling van de rol en de ambities van de vzw, ook een feestelijk moment met de bekendmaking van de winnaars van de 'GoeBezig-prijs'.

We werden gekozen uit bewonersgroepen (wijkcomités, buurtraden, dorpsraden, bewonersplatforms...) uit Oost-Vlaams landelijk gebied als beloning voor onze inzet voor het welzijn en de leefbaarheid van Oosteeklo. 

Klik hier om het AVS journaal te herbekijken.

v.l.n.r.: Danny Cornelis, Maarten Lippens, Guido Van der Eecken, Luc De Witte, Sonja Heyndrickx, Michiel Van Hecke en Marc Pynaert.

ontbreken op de foto: Danny Camerlinck, Stefan De Decker, Annette Geirnaert, Lieve Hermans, Gratiaan Pauwels en Hendrik Wauters

De trofee en het logo van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, ontworpen door Heidi Goeminne.

Foto's: familie De Witte 

Zwerfvuilactie 2014
2014-02-09 12:46:22

Zwerfvuilactie

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart is er een grote zwerfvuilopruimactie. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van Vrije Basisschool De Kameleon pakken op vrijdag al de centrumstraten aan. Op zaterdag 22 maart worden de andere straten opgeruimd. Wie individueel of met zijn vereniging wil meewerken, neemt contact op met het bestuur of via bewonersplatform@oosteeklo.be.

Kleef en win

De familie Bral-De Mey uit de Rijkestraat winnen een waardebon bij Frituur ’t Brasvirken. Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen ‘Oosteeklo-sticker’ heeft, vraagt een exemplaar bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx (Slijpstraat 10). 

Vuurwerk tijdens verkiezingsdebat, Oosteeklo na 14.10
2012-10-07 15:12:51

In augustus was er, ter gelegenheid van de kermis, al vuurwerk te zien ter hoogte van Jeugd- en sportdomein Ter Walle.

Op zondag 30 september was er vuurwerk in een bomvolle cafetaria van Ter Walle.
Het Bewonersplatform organiseerde er namelijk een verkiezingsdebat 'Oosteeklo na 14.10'.
Om 10.00 u. gingen de woordvoerders van CD&V, LeF (Links en Fier), N-VA, SA (Sterk Assenede), Samen Plus en Vlaams Belang in debat over de thema's wonen en ruimtelijke ordening, duurzaamheid, sociaal leven en mobiliteit. De vragen van de bevolking werden getoetst aan het verkiezingsprogramma van de verschillende partijen en kartellijsten. Het werd alvast een boeiende en geanimeerde voormiddag, waarbij de deelnemers, onder de deskundige leiding van twee moderatoren, hun beleidsplannen uit de doeken deden en hun visie duidelijk maakten aan het ruim opgekomen publiek.
Iedereen werd tijdens de pauze getrakteerd op een drankje en een hapje. Na het eigenlijke debat werd er nog lang nagekaart met de kandidaten die ook massaal aanwezig waren.

Op zondag 14 oktober valt de beslissing wie van 1 januari 2013 tot 31 december 2018 de gemeente zal besturen.

Meewerken?
Het Bewonersplatform blijft ook in de toekomst de link tussen de bevolking en het beleid. Ze blijven de noden van de bevolking behartigen om Oosteeklo leefbaarder te maken of te houden. Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond duurzaamheid, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo!

Kleef en win.

Foto: Gratiaan Pauwels

Freddy Cornelis uit de Oosthoek wint een waardebon van Bakkerij Van Vlaenderen in de Ertveldesteenweg. Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen 'Oosteeklo-sticker' heeft, vraagt een exemplaar in ons secretariaat bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx, Slijpstraat 10 of aan een van onze medewerkers.

Verkiezingsdebat 'Oosteeklo na 14.10'
2012-08-15 19:38:12

Het Bewonersplatform organiseert op zondag 30 september vanaf 10.00 u. haar jaarlijkse open bewonersvergadering in de polyvalente ruimte van het nieuwe jeugd- en sportdomein Ter Walle. Dit jaar gebeurt dit in de vorm van een verkiezingsdebat, 'Oosteeklo na 14.10'.

Tijdens het debat wordt er gefocust op Oosteeklo en worden de partijprogamma's getoetst aan de bundel 'Wensen van de Oosteeklose mensen' die eind december 2011 aan alle partijen werd overhandigd. Een deskundige moderator leidt het debat in goede banen. In de loop van de voormiddag komen de thema's mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening, sociaal leven en welzijn aan bod. Per thema komt er één vertegenwoordiger van elke partij- of kartellijst aan het woord. Iedereen welkom vanaf 9.30 u. De toegang is gratis en je krijgt ook een drankje aangeboden.

Kleef en win

Foto: Gratiaan Pauwels

Deze maand wint Cindy Van Loo een waardebon bij A.G-Flora Tuincentrum in de Ledestraat

Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen 'Oosteeklo-sticker' heeft, vraagt een exemplaar in ons secretariaat bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx, Slijpstraat 10 of aan een van onze medewerkers.

Meewerken?

Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo! 

 

 

|1 | 2 | 3 | 4| Volgende >

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -