2710 inwoners
3 bezoekers online
   
 
november 2018

Wat doet het bewonersplatform Oosteeklo?

Het doel van het Bewonersplatform is een spreekbuis zijn voor alle Oosteeklonaren, maar ook voor het beleid, om de leefbaarheid van Oosteeklo te behouden en het zelfs verder te verbeteren.

Wat gebeurde er al?

- een samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur

- bijeenkomsten met het gemeentebestuur en andere bewonersgroepen in Oost- en West-Vlaanderen

- een jaarlijkse overlegvergadering met alle Oosteeklose verenigingen

- uitbreiding van de promotie van activiteiten van de verenigingen

- organisatie van de verenigingenmarkt ‘Oosteeklo Leeft’

- coördinatie van de nieuwjaarsreceptie

- uitwerking van een dossier over verkeersborden en fietspaden

- bezwaren ingediend op het ontwerp ruimtelijk structuurplan op gebied van bouwgronden en sociale kavels

- alle bestaande trage wegen, voet- en kerkwegels in Oosteeklo in kaart gebracht voor het project Trage Wegen van Regionaal

  Landschap Meetjesland

- meegewerkt aan de officiële opening van het Tereeckensche voetpad in 2010

- overleg met werkgroepen in Ertvelde en Lembeke voor het openen van grensoverschrijdende trage wegen

- organisatie van een jaarlijkse open bewonersvergadering in oktober

- nieuw leven inblazen van de zwerfvuilactie

- het meerdere dagen open zijn van het sociaal restaurant vragen

- de oprichting van een gemeentelijke seniorenraad stimuleren

- een extra lijnbus vanuit Eeklo op schooldagen gevraagd

- advies gegeven over aanpassingen zone 30 en aanleg zebrapad in het centrum

- meedenken bij de aanleg en organiseren van de naamkeuze van het sport- en recreatiedomein, Ter Walle

- de opstart van een seniorenraad

- de oprichting van een Vlaamse vereniging voor kleine kernen

- behoud en beheer van de Begijnenakker

 

Wat willen we?

Als Bewonersplatform blijven wij de volgende dossiers op de voet volgen:

- inplanting en aanleg bruggen over de expresweg

- openstellen van trage wegen

- ruimtelijk structuurplan

- volgende fases van de dorpskernvernieuwing in Oosteeklo

- verkeersveiligheid in straten, op kruispunten en rotondes

Het hangt uiteindelijk van de Oosteeklonaren zelf af, wat onze volgende aandachtspunten worden. Aarzel dus niet om ons te contacteren als u iets onder de aandacht wilt brengen.

Klik hier om 'de wensen van de Oosteeklose bevolking' te lezen.

 

Kleef en win

Oosteeklonaren kunnen een ‘Oosteeklo sticker' op een goed zichtbare plaats kleven en hiermee tonen ze dat ze ook fier zijn om Oosteeklonaar te zijn. Elke maand geven we een prijs weg. Je vindt de winnaar in Oosteeklo Vandaag.

|1|

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -