2741 inwoners
één bezoeker online
   
 
maart 2018

Kans om mee te denken over het beleid
2013-08-30 11:48:25

De beste stuurlui staan aan wal', zo luidt het cliché. Burgers denken wel eens dat het anders moet in hun gemeente. Of hebben ideeën over hoe bepaalde zaken beter kunnen georganiseerd worden. In het kader van de nieuwe beheers- en beleidscyclus geeft het gemeentebestuur van Assenede zijn burgers de kans mee te denken over het beleid in de gemeente. Tijdens een aantal open adviesraden kan iedereen mee de toekomst van onze gemeente bepalen.

Maar wat is dat nu precies die beheers- en beleidscyclus? Kort door de bocht genomen is het een nieuwe manier van boekhouden voor openbare besturen. Die nieuwe manier moet het financieel beleid van onder andere gemeente- en OCMW-besturen transparanter maken, maar ook performanter: een gemeentebestuur als een bedrijf. Maar de nieuwe beleids- en beheerscyclus is meer dan een boekhoudkundig systeem. Het BBC-besluit bevat niet enkel regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning, de uitvoering en de evaluatie. Een goed beleids- en beheersinstrument veronderstelt in de eerste plaats goede beleidsrapporten, zowel bij de planning, de uitvoering als de evaluatie.

Vandaag staan gemeenten aan de vooravond van de nieuwe beleids- en beheerscyclus en zijn ze volop bezig met de planning en het uitstippelen van de beleidsdoelstellingen. Om de burger inspraak te verlenen bij het bepalen van de beleidsdoelstellingen organiseert het gemeentebestuur daarom een aantal open adviesraden rond enkele vaste thema's. Iedereen die gemotiveerd is, kan aansluiten om mee te debatteren over de beleidsthema's in kwestie.

Open Minaraad

thema: milieu en meer op maandag 2 september om 20.00 u. in Gemeenschapscentrum de Bijenkorf te Assenede

Open Ouderenadviesraad

thema: alles wat senioren aanbelangt op dinsdag 3 september om 13.45 u. in Gemeenschapscentrum de Bijenkorf te Assenede

Open Cultuurraad

thema: cultuur en meer op dinsdag 3 september om 19.45 u. in Gemeenschapscentrum de Bijenkorf te Assenede

Open Jeugdraad

thema: jeugd en meer op dinsdag 3 september om 20.00 u. in jeugd- en sportdomein Ter Walle te Oosteeklo

Open Bewonersvergadering

Op woensdag 4 september organiseert het gemeentebestuur van Assenede, samen met het Bewonersplatform van Oosteeklo, een Open Bewonersvergadering.  Tijdens de Open Bewonersvergadering krijgen burgers de kans mee te denken over het beleid in onze gemeente. Er wordt gedebatteerd in groepjes en u krijgt de kans uw vragen voor te leggen aan het bestuur. Afspraak op woensdag 4 september om 19.30 u. in jeugd- en sportdomein Ter Walle in Oosteeklo.

Open Gecoro

thema: ruimtelijke planning en meer op maandag 9 september om 20.00 u. in de raadzaal van het gemeentehuis te Assenede

Open Sportraad

thema: sport en meer op dinsdag 10 september om 20.00 u. in de sporthal te Assenede

Info: Communicatiedienst, tel. 09 341 95 97; e-mail: communicatie@assenede.be

Het Bewonersplatform kijkt buiten de grenzen van Oosteeklo
2013-08-29 22:38:56

Op woensdag 4 september om 19.30 u. organiseert het gemeentebestuur, in samenwerking met het Bewonersplatform Oosteeklo, een open bewonersvergadering in Ter Walle. Anders dan op vroegere open bewonersvergaderingen georganiseerd door het Bewonersplatform Oosteeklo zelf, wil het gemeentebestuur proberen om ook de burgers uit Assenede, Bassevelde en Boekhoute te bereiken. De bedoeling van die avond is de inwoners dichter te betrekken bij de opmaak van de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur voor de komende jaren. Laat u niet afschrikken door de moeilijke woorden of de politiek, iedereen is van harte welkom. Hoe meer stemmen, hoe groter de impact op het gemeentebeleid. Of dat willen het Bewonersplatform toch proberen bereiken en dat kan enkel met uw hulp. Ideaal zou zijn om binnenkort Bewonersplatformen op te kunnen richten in de drie andere deelgemeenten van Assenede en zo de krachten te bundelen indien nodig. Hopelijk tot ziens op 4 september.

 

Maar het Bewonersplatform blijft in de eerste plaats van en voor Oosteeklo

Op dinsdag 10 september om 20.00 u. organiseert het Bewonersplatform Oosteeklo een creatieve denkavond waarin ze zich willen buigen over de tweede fase van de dorpskernvernieuwing in Oosteeklo. Bedoeling is om met zoveel mogelijk deelnemers ideeën samen te brengen over het toekomstig uitzicht van het gedeelte van het dorp tussen dorpsplein en rotonde 'de Haan' en zo advies te kunnen geven aan het gemeentebestuur. Ze denken hiervoor aan mensen die direct betrokken zijn zoals inwoners van Oosteeklo-Dorp, ondernemers uit dat deel van Oosteeklo, vertegenwoordigers van de school of (ouders van) de hier schoolgaande jeugd, mensen met grafisch talent om alles mooi in beeld te brengen, verkeersdeskundigen... Maar uiteraard is iedereen met een hart voor Oosteeklo van harte welkom. Ze verwachten jullie bij Riet Van de Velde (in het vroegere klooster op de speelplaats van VBS de Kameleon, Oosteeklo-Dorp 58). Meer info krijg je via bewonersplatform@oosteeklo.be of bij één van de leden.

"aan Z" aanbod
2013-08-26 19:04:37

“aan Z” organiseert opnieuw een reeks cursussen en activiteiten. Klik hier om het volledig overzicht te lezen.

Uitbollen...
2013-08-22 08:18:32

Zoals de traditie het wil, wordt de kermis vandaag, donderdag 22 augustus vanaf 20.00 u., afgesloten met een gaaibolling voor naturaprijzen in Café De Pluim.

< Vorige| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358| Volgende >

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -