2749 inwoners
4 bezoekers online
   
 
oktober 2017

Hoorzitting over Lokaal Sociaal Beleidsplan.
2007-03-07 15:24:33

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid bepaalt dat OCMW's en gemeentebesturen samen een sociaal beleidsplan moeten opstellen. Op die manier wil de overheid de lokale besturen stimuleren om blijvend werk te maken van een krachtdadig sociaal beleid.

De stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid wil de burgers betrekken bij de opmaak van dit plan. Daarom organiseert zij in de vier deelgemeenten een hoorzitting. Het opzet van het Lokaal Sociaal Beleidsplan (arbeid, cultuur, mensen, wonen, welzijn) wordt eerst toegelicht en nadien kan iedereen vragen stellen of de noden over dit plan bekend maken.

In Oosteeklo vindt de hoorzitting plaats op donderdag 29 maart om 19.30 u. in de parochiezaal. Je dient vóór 15 maart in te schrijven bij het OCMW Hoogstraat 57 te Assenede. tel. 09 341 72 72; fax 09 343 07 43; e-mail: secretaris@ocmwassenede.be

Info over de parlementsverkiezingen.
2007-03-07 14:58:20

Op 10 juni a.s. moeten alle meerderjarigen weer naar de stembus. Deze keer dien je je stem uit te brengen voor de Kamer en de Senaat. De gemeente Assenede is al volop bezig met de voorbereidingen voor de organisatie van deze verkiezingen.
Op de gemeentelijke website www.assenede.be zijn onder de rubriek ‘Reglementen en formulieren’ reeds volgende formulieren te downloaden:
·volmachtformulier
·attest van de onderwijsinstelling dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens
studieredenen
·verklaring van student aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau
·attest van de onderwijsinstelling ten behoeve van het kantonhoofdbureau.
Vanaf het moment dat er meer formulieren ter beschikking zijn, worden die toegevoegd aan de lijst.

Voor meer informatie betreffende de verkiezingen kun je terecht op www.verkiezingen.fgov.be of bij de dienst Burgerlijke Stand, Kasteelstraat 3, 9960 Assenede, tel. 09 341 95 82, fax 09 341 95 99, e-mail: burgerlijkestand@assenede.be.

Gemeentelijke Milieuraad zoekt vrouwen.
2007-03-06 18:09:06

Op donderdag 1 maart kwam de Milieuraad voor een eerste maal bijeen na de gemeenteraadsverkiezingen. Er werd een nieuw bestuur verkozen. Inge Verbeke neemt de taak van secretaris op zich. David Van Eykeren wordt de nieuwe voorzitter.

In het verleden streefde de Milieuraad naar een evenwichtige verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke leden. De oprichting van de nieuwe raad heeft evenwel geleid tot een meerderheid aan mannen. Daarom is de Milieuraad op zoek naar Asseneedse vrouwen om zich kandidaat te stellen als lid van de Milieuraad. Er zijn verschillende mogelijkheden:
·je vertegenwoordigt geen vereniging; je zetelt als individueel kandidaat.
·je vertegenwoordigt een onderwijsinstelling, dit mag ook iemand van de ouderraad zijn.
·je vertegenwoordigt een vereniging.

De Milieuraad is nog op zoek naar vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen. Ook vertegenwoordigers van verenigingen die werkzaam zijn rond ecologisch tuinbeheer, biologisch tuinieren, landschap… zijn van harte welkom.

Wil jij ook bijdragen aan een duurzaam gemeentelijk milieubeleid?
Stuur je gegevens, samen met de vermelding of je een vereniging/onderwijsinstelling vertegenwoordigt of individueel kandidaat bent en een korte motivatie naar: Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur Assenede, Kasteelstraat 3, 9960 Assenede. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeentelijke milieuambtenaar Stijn Verbeke op het nummer 09 341 95 92 of via e-mail: milieu@assenede.be.

Tim Bernaerdt geeft kort verslag basketwedstrijd op AVS.
2007-03-06 16:03:59

Afgelopen weekend verloor Oosteeklonaar Tim Bernaerdt met zijn ploeg Sint-Niklase Condors met 82-57 van Concreton Haantjes Oudenaarde bij de senioren heren A.
Een verslag is te lezen op hun website.

Het verslag met o.a. commentaar van Tim was maandag te zien op de regionale telvisie AVS, het filmpje kan je hier herbekijken (duur 2'52").

< Vorige| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349| Volgende >

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -