2706 inwoners
2 bezoekers online
   
 
december 2018

Dorpskernvernieuwing voorgesteld.
2005-03-28 13:07:55

Op donderdag 24 maart stelde het gemeentebestuur, samen met studiebureau Irtas, de plannen van de dorpskernvernieuwing voor aan het grote publiek. Eerst werd het volledig plan, bestaande uit drie grote delen toegelicht. Een eerste deel is het dorpscentrum en de driehoek Stroomstraat-Oosthoek (’t Groentjen), de andere delen van het project zijn Oosteeklo-Dorp (van de rotonde tot het centrum), de Ertveldesteenweg (van de rotonde tot het centrum) en het tweede deel van de Koning Albertstraat. Het totaalplan omvat vier doelen: - het versleten wegdek renoveren en een frisse en aantrekkelijke aanblik geven. - het verkeersgebied herinrichten tot een verblijfsgebied. - de smalle driehoek ’t Groentjen aanpassen aan de verkeerssituatie. - de omgeving van de twee scholen verkeersveiliger maken. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om nog tijdens deze bestuursperiode het eerste deel van de plannen te realiseren. De werken worden in vier fasen opgesplitst. Eerst wordt het kruispunt in het centrum aangepakt. Er wordt een verhoogd kruispunt aangelegd. De voetpaden worden verbreed zodat de horecazaken gemakkelijker een terras kunnen plaatsen.Vervolgens wordt Oosteeklo-Dorp (van dorpsplein tot Stroomstraat) aangepakt. De rijweg wordt smaller. De voetpaden worden verbreed tot anderhalve meter. Er worden vaste parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van de handelszaken. In een derde fase wordt rond ’t Groentjen een verkeerseiland met éénrichtingsverkeer aangelegd. In de Stroomstraat ter hoogte van het kapelletje en in de Oosthoek ter hoogte van het kapsalon rijd je het verhoogde eiland op. Het verkeer vanuit Oosteeklo-Dorp naar Bassevelde, moet via de Oosthoek de Stroomstraat inrijden. In dit deeltje van de Oosthoek komen er laterale parkeerstroken aan de linkerkant ter hoogte van de nieuwe flats. In het begin van de Stroomstraat komen er ook laterale parkeerplaatsen op de plaats van de huidige parking tegenover de computerzaak. In de vierde fase krijgt het dorpsplein een hele facelift. De Koning Albertstraat wordt vanaf de serviceflats zone 30. Er worden vanaf daar brede voetpaden aangelegd. Huize Adelaïde wordt gesloopt en daardoor komen nog extra parkeerplaatsen en groen bij. Het plein wordt heraangelegd in een rasterpatroon en zal doorlopen tot aan de gevels. Dit patroon laat parkeren toe, maar laat dit niet overheersen. Het is de bedoeling dat het plein voor allerlei doeleinden kan gebruikt worden. De rijbaan in dit deeltje van de Koning Albertstraat wordt afgeboord door inox klinknagels. De vrijheidsboom en het monument komen op een nieuwe sokkel in twee concentrische cirkels te staan. De kasten van Aquafin worden gecamoufleerd door taxushagen. De bushalte komt ter hoogte van de krantenwinkel. Als alles goed gaat met de goedkeuringen, de bouwaanvragen, het bestek, de grondanalyse … kunnen de werken nog dit jaar starten. Het gemeentebestuur beraadt zich nog over de precieze startdatum, rekening houdend met winterweer en verlofperiodes. De totale werktijd van de vier delen van het dorpscentrum bedraagt vijf en een halve maand. De kostprijs is geraamd op 650 000 euro, waarbij het gemeentebestuur 150 000 euro meer uittrekt dan de eerst voorziene 500 000 euro per deelgemeente. Los van deze dorpskernvernieuwing, staan een aantal andere projecten definitief op de rails. Voor de aanleg van het BPA Sport en Jeugd (achter de kerk en de serviceflats) is het gemeentebestuur klaar om te starten met onteigeningen. De bouw van sociale appartementen en een buurthuis op de site van het gemeentehuis en de voormalige gemeenteschool kreeg na de aanslepende administratieve periode een nieuwe adem. Ondertussen is de bouw van de OCMW flats op ’t Groentjen gestart.
 

Martin Heylen schreef concentratiekampboek.
2005-03-05 12:09:48

Dorpsgenoot en (slimme) BV Martin Heylen schreef in 1992, samen met de Eeklose journalist Marc Van Hulle, een boek met getuigenissen van Vlamingen die in de concentratiekampen van Nazi-Duitsland gevangen hebben gezeten, 'Getuigenissen uit de concentratiekampen'. Deze maand, zestig jaar na de bevrijding van de kampen, werd het boek heruitgegeven in een paperbackversie. Het is voor 6 euro te koop in de Standaard Boekhandel. "Die lage prijs is een bewuste keuze van de uitgevers Taptoe en Roularta Books, want zoveel mogelijk mensen moeten de verhalen, die nog niets aan actualiteitswaarde hebben ingeboet, lezen", zegt Martin.

Nancy Acke helpt mee aan de heropbouw in Thailand.
2005-02-22 19:39:38

In het dagboek van Nancy kan je lezen, hoe het er momenteel aan toe gaat in Thailand. Er is nog heel veel hulp nodig, vooral in de kleine dorpen.

Het witte raadsel is opgelost.
2005-02-14 21:00:01

We hebben jullie lang in spanning gehouden, maar jullie zijn uit jullie lijden verlost. Waar vonden onze fotografen dat witte oppervlak met druppels op. Kweetet! schreven twee bezoekers. Toch bedankt aan alle moedigen om een gokje te wagen. Houd jullie klaar voor een volgend spelletje Micro Macro anno 2005.

< Vorige| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379| Volgende >

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -