2706 inwoners
7 bezoekers online
   
 
december 2018

45 jaar KAV

Op zondag 26 december bestond KAV, voluit de christelijke werknemersvrouwenbeweging, precies vijfenveertig jaar.

Irène De Vos, bestuurslid van het eerste uur, weet nog precies hoe het begon: “Marie-José Dessein, ikzelf en nog tien andere vrouwen werden door de toenmalige pastoor Bracke uitgenodigd. KAV-vrijgestelde Marietje Van Landschoot maakte ons warm om een KAV afdeling op te starten in Oosteeklo. Bij een eerste bijeenkomst in de zaal bij Marcel Hesta, nu schoenenzaak Picco Bello, waren er maar liefst 128 aanwezigen. Naast de koffietafel organiseerden we ook een tombola om het eerste geld in de kas te krijgen. De prijzen hadden we allemaal zelf gemaakt. Ik bakte twee taarten. In januari werden maar liefst 126 vrouwen lid. De eerste jaren organiseerden we kookreeksen en demonstraties. De kookreeksen hadden zo'n succes dat we de groep moesten verdelen over een middag- en een avondbijeenkomst. Ik herinner mij nog goed hoe primitief het er in die tijd aan toe ging. In de toenmalige parochiezaal stond een grote kachel, wie dichtbij zat, had het lekker warm, maar wie verderaf zat, had het koud. We plaatsten gasvuurtjes als bijverwarming om het gezellig warm te maken. Bij gebrek aan eigen keukengerei brachten de leden hun eigen kopje, bordje en couvert mee. In die tijd maakten we ook al werk van een mooi versierde zaal, we vroegen sprekers en zorgden zelf voor de ontspanning.”

Irène bewaart de vieringen van het 20-jarig en 25-jarig bestaan en haar periode als voorzitter als de mooiste herinneringen. Goed overeenkomen en zorgen dat alles vlot loopt, vindt zij heel belangrijk. Toen Irène zestig werd mocht ze geen voorzitter meer blijven, dat lokte bij het bestuur heel wat protest uit, dat zelfs tot in Brussel hoorbaar was. Ondanks haar respectabele leeftijd hoopt Irène nog een tijdje bij het bestuur te blijven en te genieten van de mooie momenten.

Samen op weg gaan.

Tijdens de jubileumviering op 26 december in de kerk getuigde Martine Coppejans, 27 jaar actief in KAV als kernlid, als volgt:

“Wat heeft al die vrouwen bezield om toen lid te worden van die gloednieuwe afdeling, wat bezielt vrouwen nu nog altijd om bij zo'n groep, zo'n kring van vrouwen te willen horen?

Ik denk dat we het waarom niet ver moeten zoeken; mensen zoeken mensen, vrouwen zoeken vrouwen, lotgenoten om een deel van hun levensweg samen te beleven: ‘Samen op weg gaan.'

Als wij bijeenzijn in een vergadering vertellen vrouwen, in een open en hartelijke sfeer, mekaar voluit over hun dagelijks leven, het leven op het dorp, verhalen over kinderen en kleinkinderen kortom over datgene wat hun heel nauw aan het hart ligt.

Maar in onze vrouwenbeweging lid zijn, of bestuurslid - in KAV noemt men hen kernleden - is ook een verhaal van kansen krijgen in allerlei opzicht. Het is gaandeweg het besef zien groeien dat men als unieke persoon, zelf zijn eigen keuzes kan maken volgens eigen talent en persoonlijkheid. Het is kennis en ervaring uitwisselen met anderen om nieuwe inzichten te verwerven, om een andere kant van de dingen te leren bekijken, weg van het eigen gelijk en de eigen kleine kring. Het is ook verder kijken dan de eigen leefwereld.”

Talenten gebruiken.

Martine: “Veel van onze leden en kernleden vertellen dat zij veel geleerd hebben in KAV; dat gaat van naaien, koken, creatief of actief bezig zijn via bloemschikken, toneelspelen of fietsen, en al die zaken toepassen in het gewone leven van elke dag, tot en met nadenken over de problemen in onze samenleving. Dat is ook verantwoordelijkheid leren dragen, leren organiseren, spreken in publiek, financiën beheren, intens samenwerken en met mensen omgaan, overeen komen met anderen. In een beweging actief zijn is eigenlijk een beetje de universiteit van het leven.

Dit voorgaande is het in de praktijk brengen van wat wij uit het evangelie leren in de parabel van de talenten. In die mini-samenleving die een beweging als KAV toch is, kunnen we de talenten die wij kregen van onze Schepper, datgene wat als een grote schat in onze ziel en in onze persoonlijkheid verborgen ligt, wat we als verstand meekregen, leren ontwikkelen, en zo investeren in de toekomst.”

Krachtige vrouwen.

Martine: “Deze vrouwenbeweging is ook een leerschool voor solidariteit met de mensen met minder kansen, niet alleen hier maar ook overal ter wereld. Ook dat past de KAV van Oosteeklo toe in de praktijk door mee te werken aan solidariteitsacties zoals bijvoorbeeld Wereldsolidariteit, Welzijnszorg, Kom op tegen kanker of Ziekenhuisclowns.

Ik heb er vele krachtige vrouwen ontmoet, met een rijkdom aan levenservaring en persoonlijkheid. Ik heb in onze vrouwenbeweging heel veel kansen gekregen, niet alleen hier in het bestuur in Oosteeklo, maar ook op nationaal en zelfs internationaal vlak.

Ik mocht ervaren wat het betekent mee te bouwen aan het rijk Gods, op te komen voor sociale rechtvaardigheid en solidariteit, mijzelf te vormen tot een geëmancipeerde vrouw, samen te werken met een grote verscheidenheid van vrouwen en mannen. Voor mij is dit engagement in KAV een levensproject, bijna een roeping. Ik denk, ik geloof dat wij geroepen zijn, als vrouw, om onszelf te ontwikkelen tot krachtige en zelfbewuste mensen, om zo voor onszelf, voor ons gezin en familie, en voor de maatschappij iets te betekenen; om de volheid van het leven te mogen smaken, om gelukkig te zijn.

Gelukkig is het besef gegroeid dat vrouwen volwaardige partners zijn in de samenleving; dat de samenleving rijker geworden is met de inzet van al die talenten van vrouwen die zolang verborgen bleven. Om zoveel vrouwen de kans te geven zich te blijven vormen, en hun talenten te ontwikkelen en een engagement te blijven opnemen, ook voor vrouwen met minder kansen, om mekaar te blijven ontmoeten met ons verhaal van elke dag, blijft KAV een kader bieden waarin dit kan, ook hier in Oosteeklo.”

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -