2706 inwoners
5 bezoekers online
   
 
december 2018

Migratie te Oosteeklo

Aan het eind van de vorige eeuw had Oosteeklo de merkwaardige reputatie de gemeente te zijn met het hoogste migratiecijfer van ons land. In een jaar tijd verlieten procentueel gezien het hoogst aantal inwoners de gemeente om hun geluk elders te zoeken.
Een meerderheid onder hen trok naar Amerika. De meesten vonden er een nieuw bestaan en keerden niet meer naar hun vaderland terug.

De bevolkingsaangroei in Vlaanderen was tijdens de eerste helft van de 19e eeuw met ongeveer 40% gestegen. De expansieve bevolkingsgroei kon door de relatief beperkte landbouwproductie nog nauwelijks gevoed worden.
De toestand was de Belgische regering niet ontgaan en er werden pogingen ondernomen om een kolonie te verwerven.
Zo is er de poging om een deel van Nieuw - Zeeland te koloniseren. Enkele jaren later kwam het plan Guatemala op de werktafel, een initiatief dat niets meer dan tegenslag en ontgoochelingen zou opleveren. Toen kwam de kust van Afrika aan de orde en later Australië.
Vanaf 1860 gingen steeds meer migranten hun eigen weg, zonder inmenging van de Staat. De meesten onder hen trokken naar Amerika onder dwang van de economische omstandigheden. Heel wat onder hen kwamen in Illinois terecht.

De uittocht vond in Oosteeklo voornamelijk tussen 1880 en 1895 plaats.
In de boeken van de burgerlijke stand van Oosteeklo vinden we er sporen van terug.
Bij sommige migranten staat genoteerd wanneer ze vertrokken en waarheen, bij andere migranten heeft de toenmalige ambtenaar enkel 'naar Amerika' genoteerd. Onze dorpsgenoten namen nu eenmaal niet steeds de moeite om hun vertrek aan te kondigen en vertrokken met pak en zak zonder het gemeentebestuur op de hoogte te brengen.

Zo vertrok Jan Frans Van de Veire geboren in 1871 naar Amerika. Het jaar van zijn vertrek is niet vermeld.
De familie De Meyer - De Vos vertrok met vier personen naar Amerika.

Aloïs Braet vertrok met vrouw en 7 kinderen naar Noord Amerika in 1888. Eveneens in 1888 vertrok Charles Louis Seghers.
Het gezin van Felix Van de Velde, gehuwd met Prudence Aernout vertrok in 1891 naar Amerika, ook de drie kinderen Alphonse, Petrus en Edmond gingen mee.

Hij woonde voorheen in de Stroomstraat. Ook zijn buren Charles Louis en Adolphe Buysse vertrokken in 1892 naar Amerika.
In 1892 vertrokken eveneens Seraphien De Rycke en zijn vrouw Honorine Tack. Datzelfde jaar vertrokken verder de broers August en Victor De Meester.
Het gezin van Petrus van de Veire met tien kinderen vertrok in 1892 naar Amerika.

Bruno Martens, zijn vrouw Mathilde Buysse en hun kind theodoor en Octavie Buysse, de zus van Mathilde vertrokken samen naar Amerika. Eveneens zonder preciese datum weten we dat Charles Louis Dhuyvetter naar Amerika trok.

De familie Van Acker vertrok naar Amerika in 1893, het ging om een familie van dertien personen, ouders, vijf kinderen en kleinkinderen.
Achille Bouchier vertrok naar Antwerpen op 29 september 1893, vermoedelijk om vandaaruit naar Amerika te emigreren.

Van een familie weten we dat ze naar Argentinië emigreerden. Het ging om het gezin Van Laecke - Aernout die in 1889 met hun zes kinderen naar Argentinië uitweken.

Niet alle migranten maakten fortuin in Amerika of kregen heimwee naar de thuisbasis. Sommigen keerden terug, soms tijdelijk, anderen definitief.
Aldus werden een aantal inwoners van Oosteeklo in Amerika geboren. We vonden ondermeer Bertha en Leopold Van Lancker, Frederik en Henri Verhaeghe, August Van Durmen, Helena Calsyn en Madeleine Verschaeve.

Vermoedelijk zijn het er heel wat meer. Wie ons bij dit onderwerp helpen kan, alle info is welkom.

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -