2706 inwoners
één bezoeker online
   
 
december 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Orde blaast opnieuw leven in De Eikelkrans.

Orde blaast opnieuw leven in De Eikelkrans.

Zowat 50 jaar geleden hield muziekmaatschappij De Eikelkrans op actief te bestaan. De vlag, de partituren en de instrumenten werden veilig opgeborgen. De resterende financiële middelen groeiden stilletjes aan en bleven een halve eeuw onaangeroerd. Bestuursleden van Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten bliezen De Eikelkrans nieuw leven in.
Tijdens een vergadering met oud-muzikanten werd unaniem besloten dat de Orde van de Smoutpot de goederen en gelden van de gewezen muziekmaatschappij De Eikelkrans mag beheren. Het geld, dat van de bevolking van Oosteeklo is gekomen, zal gebruikt worden om in ons dorp muzikale activiteiten te organiseren. Een eerste activiteit vindt plaats op zondag 19 augustus. Ter gelegenheid van de kermis zal de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Bassevelde vanaf 15.00 uur een rondgang in het dorp verzorgen met, naar aloude traditie, een bezoek aan enkele herbergiers. Rond 16.00 uur wordt het vaandel van De Eikelkrans in aanwezigheid van de burgemeester Philippe De Coninck of zijn vervanger, overgedragen aan het gemeentebestuur. Om 16.30 uur worden de teruggevonden instrumenten per opbod verkocht in café 't Evenwicht.


Foto: Kurt Sesselle

Deze zegwijze op de gevel komt van van oud-Oosteeklonaar volksmens wijlen pastoor Marcel Desomville.

Instrumenten, vaandel en spaarrekening teruggevonden.
In april 2005 gaf De Twee Ambachten het themanummer 'Muziekmaatschappijen in groot-Assenede' uit. Daarin werden de verschillende muziekmaatschappijen die onze gemeente rijk was en nog steeds is, beschreven. Ook muziekmaatschappij De Eikelkrans kwam aan bod. De auteurs konden toen echter niet vermoeden dat een jaar later de verenigingsvlag, verschillende instrumenten en de rekeningen van 1949 zouden worden teruggevonden. Bij het ontbinden van de maatschappij De Eikelkrans in 1958 verhuisden de instrumenten naar de zolder van het clublokaal, nu café ‘t Achterkwartier. Later werden zij overgebracht naar de zolder van het gemeentehuis en in 1977, na de fusie van de gemeenten, werden de instrumenten opgeborgen bij oud-burgemeester Willy Roegiers. Door bemiddeling van Daisy Van Vooren bij Ange Roegiers gingen Eddy Van Vooren en Modest Van Achte, bestuurslid van de Heemkundige Genootschap De Twee Ambachten, op 21 juni 2006 op bezoek bij Ange Roegiers in de Abdijstraat. Op de zolder van het magazijn van de vroegere burgemeester-brouwer Willy Roegiers werden de instrumenten van onder het stof gehaald. Het vaandel werd ontdekt op een ronde tafel onder een tafeldoek. Alles werd door Ange Roegiers bereidwillig afgestaan aan het Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten met de belofte dat die het vaandel te gepaste tijde aan de gemeente Assenede zou overdragen. Er werd een inventaris opgemaakt van de afgehaalde goederen en dat werd aan Ange Roegiers bezorgd. Daarna werden de instrumenten en het vaandel overgebracht naar Modest Van Achte in Bassevelde.
Na enig opzoekingswerk bleek er ook nog een spaarboekje te zijn met een ‘slapende rekening’. De oud-muzikanten werden ‘opgetrommeld’ en op 26 oktober 2006 werd een eerste vergadering belegd in café ’t Evenwicht. Het werd een deugddoende vergadering met vier oud-muzikanten: José Dierick, Victor Van Laere, Roger Van Vooren en Daniël Van Wijnsberge en de bestuursleden van het heemkundig genootschap.
Tijdens deze vergadering werd besloten om het geblokkeerde geld te proberen vrijmaken en de teruggevonden instrumenten per opbod te verkopen. Rond de jaarwisseling kwam het bericht dat de gelden konden vrijgemaakt worden. Er werd een nieuwe vergadering met de muzikanten belegd. Op de vergadering van 2 februari waar naast Laurent Cocquyt, een vijfde oud-muzikant, ook Ange Roegiers aanwezig was, werd beslist dat het geld, dat van de Oosteeklose bevolking is gekomen, opnieuw gebruikt zal worden voor muzikale activiteiten in ons dorp.

Op zoek naar een locatie.
De oudste vaandels van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde, daterend uit 1805 en 1865, zijn reeds afgestaan aan het gemeentebestuur. Het vaandel van de Koninklijke Fanfare Diederik van Assenede hing jaren in de raadzaal van het gemeentehuis op de Markt in Assenede en werd reeds deskundig behandeld door de restaurateur. De vlag van ‘Fanfare de Braakmanszonen en dochters’ van Boekhoute is momenteel in behandeling bij de restaurateur. Nu de vlag van ‘de Eikelkrans’ uiteindelijk terecht is, kan hij ook geconserveerd worden voor de toekomst.

Daar op advies van de restaurateur de vaandels liggend dienen bewaard te worden, zijn de vaandels van de maatschappijen van Bassevelde en Assenede voorlopig veilig opgeborgen in zuurvrije kartonnen dozen. Volgens de restaurateur worden de vaandels best tentoongesteld in een glazen kist weg van het zonlicht in een ruimte met constante temperatuur en vochtigheid. ‘De Twee Ambachten’ kijkt met spanning uit waar het gemeentebestuur een gepaste locatie zal vinden voor deze symbolen van een muzikaal verleden en zij zijn bereid actief mee te werken aan de zoektocht naar een geschikte locatie.

Herbekijk het AVS-fragment.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2007-08-16

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -