2741 inwoners
2 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

De Roos zet er een punt achter.

De Roos zet er een punt achter.

Op 2 april vierde De Roos haar 25 jaar bestaan in aanwezigheid van een afvaardiging van het gemeentebestuur. Op maandag 3 december vond de laatste bijeenkomst plaats van SVV De Roos. Er komt vroeger dan voorzien een einde aan de vereniging van Socialistisch Vooruitziende Vrouwen die 115 leden telt. De bestuursleden zagen het, om uiteenlopende redenen, niet langer zitten om nog verder door te gaan met de vereniging. Reden genoeg voor een babbel met Simonne Thienpond, die 25 jaar voorzitter was.


Foto: Maarten Lippens.

De vereniging bestond reeds in de jaren ’50. Toen was Martha De Pestel, de moeder van Simonne, voorzitter. Simonne startte in 1982 de vereniging opnieuw op.
Simonne: “In de beginjaren organiseerden wij ook activiteiten voor de jeugd, die vonden noodgedwongen plaats in de zaaltjes van de verschillende cafés van ons dorp. De laatste jaren organiseerden wij een maandelijkse ledenbijeenkomst. Voor 8,00 euro per jaar kregen de leden tijdens de maandelijkse bijeenkomst koffie en koeken aangeboden. Ze kwamen kaarten en er was, dankzij de medewerking van de plaatselijke handelaars, ook een tombola.
“Ik zal mijn mensen missen. Het waren altijd gezellige bijeenkomsten”, zegt Simonne die nog niet van plan is om op rust te gaan. “Ik zal de Oosteeklose leden van tijd tot tijd een bezoekje brengen. Ik heb er deugd van als ik mij dienstbaar kan maken voor anderen, bijvoorbeeld door boodschappen voor hen te doen.”
Samen met haar man, Arsène Maenhaut, kijkt ze uit naar hun gouden huwelijksjubileum van volgend jaar en willen ze ook meer gaan fietsen. Het ga jullie goed.

Christiane Hesta, Petra Horrie, Annette Meulewaeter en Rita Pauwels hebben een nieuwe vereniging opgestart. De Vrije Vrouwen Bond organiseert vanaf 7 januari een maandelijkse koffietafel. Info bij voorzitter Rita Pauwels tel. 0486 99 94 79.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2007-12-09

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -