2741 inwoners
4 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Bewonersgroep gaat officieel van start.

Bewonersgroep gaat officieel van start.

Als vervolg op de grootschalige enquête van het project DORP inZICHT kwamen op woensdag 19 december reeds vijftien geïnteresseerden (acht andere waren verontschuldigd) samen voor een eerste vergadering met als doel de oprichting van een bewonersgroep.
De aanwezigen tijdens deze eerste vergadering waren de dorpsgenoten die bij hun ingevuld enquêteformulier in juni reeds hun interesse toonden voor een bewonersgroep/dorpsraad.

Luc Joos, projectbegeleider vanuit Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, schetste de bedoeling en de werking van ‘bewonersgroepen/dorpsraden’:
“Uit de verschillende projecten DORP inZICHT (DiZ) zijn er nog niet zoveel bewonersgroepen ontstaan. Tot nu toe beperkte men zich meestal tot concrete actiepunten, bijvoorbeeld de oprichting van een dorpshuis (Boekhoute), een speelplein (Donk), contacten met De Lijn, enz. Het nieuwe streven is dat een bewonersgroep de dynamiek in stand probeert te houden, kijkt wat men verder samen kan doen, en een soort aanspreekpunt wordt voor bewoners en gemeentebestuur. De projectgroep van DORP inZICHT in Ursel is al een tijd geleden die weg op gegaan. Ze doen dat onder de naam ‘bewonersplatform’ en niet onder de naam ‘dorpsraad’ omdat een dergelijke benaming te formeel is. Hij doet ook teveel denken aan allerlei raden zoals gemeenteraad, cultuurraad … met een formele samenstelling en een dikwijls rigide werking. Een ‘bewonersplatform’ daarentegen is een bewonersgroep met een meer open karakter. Er zijn meerdere niveaus van betrokkenheid. Er is de (half)jaarlijkse bewonersvergadering waarop het hele dorp welkom is en waar thema’s kunnen worden aangereikt en realisaties kunnen worden voorgesteld worden. Daarnaast is er het eigenlijke bewonersplatform – waartoe geïnteresseerden bij oprichting of later aansluiten, maar ook (eventueel tijdelijk) uit vertrekken, en dat om de (twee) maand samenkomt – en tenslotte de kerngroep van mensen die de vergaderingen voorbereiden en opvolgen. Uiteraard kunnen er naast het eigenlijke bewonersplatform diverse thematische werkgroepen (verkeer, milieu …) worden opgericht.”

De projectgroep DiZ van Oosteeklo besliste nu ook om door te gaan en de groep open te stellen naar andere mensen, met een specifieke interesse, vanuit een bredere thematiek. De groep wordt een open groep, waarbij geïnteresseerden ook later nog kunnen aansluiten of (tijdelijk) uit de groep verdwijnen voor diverse redenen, zonder evenwel een duiventil te worden. Van de leden van de bewonersgroep wordt verwacht dat ze bereid zijn gedurende een zekere tijd een engagement op zich te nemen. De bewonersgroep wordt een aanspreekpunt, maar geen ‘schepencollege’ voor Oosteeklo.

De bewonersgroep is momenteel nog niet officieel samengesteld. Op zaterdag 12 januari tussen 18.00 u. en 20.00 u. kan je tijdens de nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal kennismaken met de groep. Op woensdag 16 januari om 20.00 u. vindt de eerste officiële bijeenkomst plaats in dienstencentrum De Aster, Koning Albertstraat 7 (ingang via de oude pastorie). Daar zal de groep definitief samengesteld worden. Wie ook wil meewerken, neemt contact op met Luc De Witte en Sonja Heyndrickx, Slijpstraat 10 tel. 09 373 61 53 5 (na 18.00 u.); e-mail: l.dw@skynet.be.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2008-01-06

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -