2741 inwoners
3 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Vijf jaar in de bres voor armoede in de buurt.

Vijf jaar in de bres voor armoede in de buurt.

Op vrijdag 30 mei vierde welzijnsschakels groot-Assenede haar vijfjarig bestaan. Welzijnsschakels is een groepering die zich inzet voor mensen in armoede. Hun werkgebied beslaat momenteel alle parochies van de gemeente Assenede. Het hoofddoel is door middel van regelmatige persoonlijke contacten met mensen in armoede een vinger aan de pols te houden en zo vrij vlug te kunnen inspelen op bepaalde noden of problemen die zich stellen.

De organisatie begon in maart 2003 als welzijnsschakel Oosteeklo. Vandaar dat de groep aanvankelijk ook enkel uit Oosteeklonaren bestond. De dames en heren van het eerste uur waren: Kathy de Meester en Tony De Boos (Westakkerstraat), Brigitte Paelman (Oosthoek), Lut Van Laere (Muikemstraat), Julien Van Quekelberghe (Vlasgaardstraat) en niet te vergeten onze pastoor, Patrick De Baets.
Wij hadden een babbel met Tony De Boos, man van het eerste uur.
Tony: “Al van in het begin hebben we duidelijk gesteld dat we geen concurrent of vervanger wilden zijn van het OCMW. Het OCMW levert ook op dit domein trouwens prachtig werk en wzs is zeer tevreden dat er in de afgelopen vijf jaar onderling goede contacten werden opgebouwd.”
Concrete acties?
Tony: “In de eerste plaats is het persoonlijk contact met de gezinnen heel belangrijk. We hebben een aantal vaste begeleiders, die regelmatig bij ‘hun’ gezin langs gaan voor een babbeltje. Tijdens deze bezoeken komt onze begeleider vrij vlug te weten als er binnen het gezin noden of problemen zijn. Deze informatie wordt door de begeleider doorgespeeld naar een coördinator en die gaat op zoek naar een oplossing.”

Een praktisch voorbeeld van hoe wzs te werk gaat:
Een gezin in armoede meldt aan de begeleider dat hun diepvries de geest heeft gegeven. Deze informatie wordt doorgespeeld aan de coördinator. Die zorgt ervoor dat er een ‘zoekertje’ in de parochiebladen verschijnt en belt ook naar, bijvoorbeeld, een aantal kringwinkels in de buurt. Enkele dagen later wordt de coördinator gecontacteerd door een behulpzame Oosteeklose familie die hen gratis een nog perfect werkende tweedehands diepvries ter beschikking stelt. De technische ploeg haalt de diepvries op, doet een kleine kwaliteitscontrole en brengt het toestel naar het gezin en zorgt voor de installatie.

Tony: “Buiten het persoonlijk contact hebben we nog tal van andere vaste ‘acties’ zoals:
verstrekken van voedselpakketten (3 à 4 maal per jaar), uitdelen van voedingsproducten geschonken door inwoners en instanties, sinterklaasbezoek, paasontbijt, tussenkomst in de schoolreizen (in samenwerking met een aantal scholen van groot-Assenede), tussenkomst in de speelpleinwerking (zomervakantie), bezorgen van tweedehands kledij, aanbieden van filmtickets met korting, lokaal informeren over onze werking via voordrachten in kerken en scholen …”
Wzs geeft ook elk jaar een vormingsavond. Tijdens deze infoavond is, waar iedereen welkom is, geven de medewerkers informatie over de armoedeproblematiek en wat er aan gedaan wordt. Om bij te blijven gaan de medewerkers zelf ook naar de contactavonden van welzijnsschakels in Gent. Daar worden ze op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op gebied van armoedebestrijding en wisselen ze met andere welzijnsschakels ideeën en projecten uit.
Tony: “Momenteel zijn er in Oosteeklo twee gezinnen die door ons worden begeleid. Met in Bassevelde (2), in Assenede (1) en in Boekhoute (2) brengt dat het totaal op zeven. Het staat echter nu al vast dat er in de loop van de komende maanden nog gezinnen bijkomen. We zijn momenteel volop bezig om met die mensen contact te leggen.”

Uitgebreide groep medewerkers.
Tony: “Op een gegeven moment werden we geconfronteerd met het feit dat een van onze gezinnen van Oosteeklo naar Bassevelde verhuisde. Enige tijd later gebeurde hetzelfde met een gezin dat naar Boekhoute trok. Er waren toen twee mogelijkheden: ofwel het gezin laten vallen (dus geen begeleiding en geen hulp meer geven) of ter plaatse een medewerker(s) zoeken die de begeleiding kon(den) overnemen. Gelukkig hebben we die gevonden en zijn we zo van ‘wzs Oosteeklo’ naar ‘wzs groot-Assenede’ geëvolueerd.”

De Oosteeklose medewerkers zijn nog altijd dezelfde als van bij de start, aangevuld met Freddy Cornelis (Oosthoek). Lut Van Laere en Kathy de Meester zijn de vaste begeleiders, Brigitte Paelman is verantwoordelijke voor de kledij, Julien Van Quekelberghe en Freddy Cornelis vormen de technische ploeg en pastoor Patrick en Tony De Boos doen de coördinatie. Rudy Bourgonjon (Bassevelde), Erik Coucquyt (Boekhoute) en pastoor Emmanuël (Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Landsdijk) zijn de medewerkers in de andere parochies.

Hulp steeds welkom.
Tony: “Vanuit Oosteeklo kregen we de voorbije vijf jaar al zeer veel hulp. De Oosteeklonaar is iemand met het hart op de juiste plaats, die bereid is om zijn/haar steentje bij te dragen in de strijd tegen armoede. Namens onze organisatie, maar nog meer namens onze gezinnen zijn we de Oosteeklonaren dan ook uitermate dankbaar voor de steun.”

Iedereen kan welzijnsschakel groot-Assenede helpen door:
- hen in te lichten over lokale armoede. Mensen in armoede lopen er niet mee te koop dat ze het moeilijk hebben en het is bijgevolg niet makkelijk om ze te vinden. Als familielid of buurman zie je of weet je dikwijls veel meer. Het spreekt vanzelf dat alle informatie op zeer discrete wijze wordt behandeld.
- in te gaan op de vraag naar bepaalde tweedehands goederen, zoals hierboven in het voorbeeld van de diepvries. Welzijnsschakels legt geen stock van tweedehandsgoederen aan. Ze gaan dus pas op zoek als de vraag effectief wordt gesteld.
- financieel te steunen via rekening 737-0093619-57.
Voor alle duidelijkheid; er wordt nooit geld aan de gezinnen gegeven, omdat wzs dan geen controle heeft waarvoor het geld uiteindelijk wordt besteed. Wzs gebruikt de financiële steun, onder andere voor de aankoop van de voedselpakketten, het paasontbijt, de tussenkomst in de schoolreizen en in de speelpleinwerking,...

Proficiat aan de hele groep en we wensen dat jullie zich met hetzelfde enthousiasme ook de volgende vijf jaar blijven inzetten voor de mensen in armoede in onze eigen buurt.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2008-06-02

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -