2741 inwoners
4 bezoekers online
   
 
oktober 2018


7

Oosteeklo Vandaag: volksverhalen

Dieren in de bloemetjes.

Dieren in de bloemetjes.

FOTO’S: Marc De Causmaecker.

4 oktober: Werelddierendag.
Tijd om dus eens een echte dierenliefhebber in de kijker te zetten.Wie dat in ons plattelandsdorpje zeker en vast mag zijn, is toch wel herder Marc De Causemaecker uit de Abdijstraat. Elke weekdag vertrekt hij ’s morgens vroeg tot ’s avonds naar Het Drongengoed in Ursel om aldaar met tweehonderd schapen en drie collies het grote domein netjes te houden. En het zijn niet zozeer de eerste de beste schapen die hij onder zijn hoede heeft. Om het lange gras, de distels en de tengels te verwijderen zijn Ardense Voskoppen nodig hetgeen een zeer zeldzaam ras mag genoemd worden. Enkel deze dieren zorgen voor de ‘grote schoonmaak’. Minimum zes uren per dag wandelt Marc met deze trouwe dieren door het prachtige landschap. Wat een beroep! Elke dag genieten van de natuur en aan beweging kunnen doen… Zo blijft men fit en gezond. Je moet zeker niet zeggen dat Marc geen gesprekken kan voeren tijdens die tochten want onder andere. bevelen als ‘away’ (wil zeggen naar rechts), ‘come by’ (wil zeggen naar links), ‘that ‘ll do’ (wil zeggen genoeg) en ‘look back’ (wil zeggen kijk terug) zijn dagelijkse conversatie tussen hem en zijn honden die ervoor zorgen dat de schapen mooi in groep blijven. De hond die achteraan loopt krijgt Engelse bevelen en de twee vooraan Nederlandse, kwestie van geen gemixte signalen te geven. Op deze manier weten de honden perfect wie wat moet doen. Marc is dus van maandag tot vrijdag te vinden in het Drongengoed met een waterdichte ‘vetvest’ aan. Zijn dierenliefde gaat zelfs zo ver dat hij tijdens de winter, wanneer het echt heel erg koud is, kleine lammetjes zelf thuis verzorgt. Met de goedkeuring van de vrouw des huize natuurlijk die, net als hun dertienjarige zoon, ook een grote dierenvriend is. Rijk kan men van dit beroep niet worden dus oefent Marc tijdens het weekend nog een ander beroep uit. Het is dus een stiel die hij met hart en ziel uitoefent. Hij houdt dus niet enkel van dieren maar wil de natuur ook graag proper zien! Daar kunnen velen eens een voorbeeld aan nemen!


Beasten in de blomn
4 oktobere.Weireldbiestendag.

Tèjd om dus ne kier nen echten biestenliefèbbere in de kijker te zetn. Wie da ta in ons boerendurp zekers en vaste meug zijn ès toch wel èrder Marc De Cesemaoackre it d’ Abdijstroate. Elke weekdag vertrekt ee tse negtings tot ’s oavens noar ’t Dronengoed in Ersle om doar mee twieonderd schoap’n en drei collies ’t gruute domein proper toun. En tsijn nie zuumoar diste de beste schoap’n woar da tee veure moe zerg’n. Om da lang gès, de dessels en de teils weg te doen zijn der Ardense Voskopp’n van doen tgien da een zier zeldzoam ras meug genoemd wor’n. Allien die biesten zergen veur de gruetn opkuis. Minstens zes uren per dag wandelt Marc mee die traa bisten deur da schuen landschap. Wa een beroep! Zuu blijvde fit en gezond! Ge moe nie zen dat Marc nie kan klapp’n binst die wandelein want onder andere beveeln als ‘away’ (ès rechts), ‘come by’ (ès links), ‘that’ll do’ (ès genoeg) en ‘look back’ (ès kijk ne kir weere), zijn doalijkse conversoatie tussen èm en zijn ond’n die der vuere zergen dan de schoap’n schuune in groep blijv’n. Den ond die ter achtre luept krijgt Eilse beveeln en de twiee vanvuerne in ‘t Vloams, kwestie van gien gemixte signoal’n te geven. Op die maniere weetn d’ondn perfect wa tan ze moedn doen. Marc ès dus van de moandag tot de vraidag te vind’n in ’t Drongengoed mee een woaderdichte vetvest an. Zijn dierenliefde goa ’t selfs zuu verre dat ee bist de wintere, ost echt kaid ès, klêne lammekes thuis zelv verzergt. Mee te goekeuringe van de vrou des huize en den dertienjoarige zeune. Rijk keunde ier nie van wor’n des doe Marc in’t wiekend nog een ander beroep. ’t Es des ne stiel mee ert en ziele. Ee ziet dus nie alliene geirne biesten moar ee wilt dus uuk de natuur schuun oun! Doar keun der veele een vuerbeeld oan neem’n!

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2008-10-07

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -