2741 inwoners
één bezoeker online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Bewonersplatform en gemeentebestuur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Bewonersplatform en gemeentebestuur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Bewonersplatform en gemeentebestuur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Zondag 26 oktober ondertekenden burgemeester Philippe De Coninck, namens gemeentebestuur Assenede, en Etienne van der Veeken, voorzitter van het Bewonersplatform Oosteeklo, een overeenkomst waarin ze het engagement aangaan om via goede informatiedoorstroming en participatie de ontwikkeling van Oosteeklo vanuit bewonersinbreng mee vorm te geven.

De overeenkomst die werd gesloten tussen het gemeentebestuur en Bewonersplatform Oosteeklo is een directe uitloper van de DORP inZICHT-bevraging die in de loop van 2007, onder begeleiding van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, in Oosteeklo werd georganiseerd.

Tijdens de eerste open bewonersvergadering, die op zondag 26 oktober plaats had in de parochiezaal brachten de medewerkers van het Bewonersplatform verslag uit van hun eerste werkzaamheden. De werkgroep milieu inventariseerde de trage wegen in het kader van een herstelproject, de werkgroep verkeer en veiligheid legde het gemeentebestuur een nota voor over foute verkeersborden. De werkgroep sociaal leven hield zich de voorbije maanden vooral bezig met het bekend maken van de activiteiten van de verenigingen. Het bewonersplatform formuleerde ook een advies bij het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Daarna gingen de aanwezigen in drie groepen samen zitten om resultaten te bespreken en om ideeën te formuleren voor een volgend werkjaar. Wie zich geroepen voelt om mee te werken, ideeën of vragen heeft neemt contact op met Etienne van der Veeken, Ertveldesteenweg 37 of stuurt een e-mail naar bewonersplatform@oosteeklo.be.

Trage wegen.

De voorbije maanden brachten een aantal leden van het Bewonersplatform Oosteeklo alle kerk- en buurtwegels van ons dorp al in kaart. Zij deden dit voor het project Trage Wegen van Regionaal Landschap Meetjesland en de gemeente Assenede.

In het dienstencentrum De Aster kan je een vragenlijst en een kaart ophalen, waarop je je mening kan geven over die kerk- en buurtwegels in ons dorp. De vragenlijst moet uiterlijk op 30 november ingediend worden. Alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld en aan het schepencollege voorgelegd. Voor meer informatie kan je terecht bij Etienne van der Veeken Ertveldesteenweg 37; de milieudienst (tel. 09 341 95 92) of de dienst voor toerisme (tel. 09 341 90 80) of bij Regionaal Landschap Meetjesland, tel. 050 70 00 42, e-mail: tom.gorre@rlm.be

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2008-11-09

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -