2741 inwoners
2 bezoekers online
   
 
oktober 2018


9

Oosteeklo Vandaag: kaantjes uit de Smoutpot

De familienaam ‘Van Wynsberge’.

De familienaam ‘Van Wynsberge’.

In onze streek komt de familienaam VAN WYNSBERGE (er zijn nog een tiental andere schrijfwijzen) veel voor. Volgens Frans Debrabandere, in zijn ‘Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk’ is de naam afkomstig van de plaatsnaam Wijnsberg gelegen tussen Ingooigem, Vichte en Waregem.
Gaat het hier dan om een ‘berg’ waar op de hellingen aan wijnbouw gedaan werd? Ja zeker!
Velen zijn van mening dat ons klimaat niet geschikt is voor wijnbouw. Dat is fout. Er zijn druivenvariëteiten die ook in een gematigd klimaat goed gedijen. De Duitse Rijn- en Moezelwijnen zijn daar een goed voorbeeld van en - wat weinigen nog weten - ook Vlaanderen is vroeger een wijnstreek geweest die uitstekende wijnen voortbracht.

Vlaanderen als wijnland.
België is zowat overal gekend als het bierland en terecht, nergens anders ter wereld kent men zo een uitgebreid gamma aan verschillende bieren met een omvangrijke productie. Maar vroeger was dit niet zo. In de middeleeuwen werd hier meer wijn dan bier geproduceerd.
De eerste, momenteel gekende, sporen van inlandse wijnbouw dateren al van in 830 en situeren zich in de streek rond Gent. Later in de middeleeuwen werden de meeste Vlaamse wijnen op grote schaal gewonnen rond de oude abdijen van Gent en Leuven. De zorg om natuurlijke wijn voor het heilig misoffer zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn.
Toen Keizer Karel V zich in 1555 naar Spanje terugtrok nam hij drie karrenvrachten Vlaamse wijn mee, want dat vond hij de beste wijn die toen op de markt was. Zijn mening is belangrijk. Hij kon over elke wijn beschikken die zijn keizerrijk voortbracht en ‘in zijn rijk ging de zon nooit onder’.
Elke heer bezat hier toen zijn eigen wijngaard. Tevens gold een wijngaard als één van de beste bruidsschatten die men zijn dochter kon meegeven.
In 1658 lagen in Schellebelle veertien wijngaarden tussen de huidige Stationsstraat en de Roebeek. Het landschap vormt hier een natuurlijke glooiing naar het zuidwesten. De eigenaars van deze wijngaarden waren - naast de kercke - allemaal notabelen uit de streek. De gronden worden er nog steeds ‘De Wijngaardbochten’ genoemd.

Op het eind van de Frans-Spaanse oorlog werd in 1659 door de ‘Vrede van de Pyreneeën’ de druiventeelt als nijverheidsgewas in onze streek verboden. Onze gewesten behoorden toen tot ‘De Spaanse Nederlanden’ en het was voor Spanje natuurlijk gemakkelijk om ergens anders toegevingen te doen. Het ligt voor de hand dat deze economische maatregel door Frankrijk werd opgedrongen omdat de Vlaamse wijnbouw een geduchte concurrent was voor de Franse druiventelers.
Nadien verdwijnt geleidelijk aan de Vlaamse wijncultuur en worden we een bierland.
Dit ging echter niet van vandaag op morgen. De inventaris van brauwerije ‘De Paele’ aan de hoogstraat te Schellebelle vermeldt in 1690 - dus 31 jaar na het verbod op de druiventeelt - nog 50 stopen wijn (1 stoop = ongeveer 2,5 liter).

Heropbloei?
Wijnbouw was ooit een belangrijke nijverheidstak in Vlaanderen. Familienamen zoals: (Van den) Wijn(en)daele, (Van den) Wijngaerd, (Van den) Wijnhove, Wijnmann, (Van) Wijnsberge, (Van den) Wijnstock enz. verwijzen er nog naar. Door het Frans protectionisme verdween hier de wijncultuur.
Momenteel vind je in Vlaanderen opnieuw wijngaarden in het Leuvense, het Hageland, Haspengouw en in het West-Vlaamse Heuvelland (Rode Berg, Zwarte Berg Monteberg). Daarnaast zijn er ook kleinschalige projecten zoals in Gent (Sint-Pieters abdij). Is dit het begin van een heropbloei van de Vlaamse wijnbouw?
Vrijdag 3 oktober startte het nieuwe werkjaar van de plaatselijke wijnclub ‘Joie de Vivre’. De leden maken elke maand kennis met wijnen van over de hele wereld. Zij maakten de voorbije jaren ook al kennis met de Vlaamse wijnen en ze gingen zelfs op bezoek bij een viertal wijnbouwers in Vlaams-Brabant, het Hageland en in Haspengouw.

Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar ‘De Orde van de Smoutpot’ Ledestraat 38, e-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2008-12-04

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -