2741 inwoners
4 bezoekers online
   
 
oktober 2018


9

Oosteeklo Vandaag: kaantjes uit de Smoutpot

De slacht.

De slacht.

Terwijl heden de virkens, zoals men in Uesteklue zegt, bijna niet meer thuis worden geslacht was dit vroeger een algemeen gebruik. In het najaar werd op zowat elk boerenhof het vetste varken geslacht en waren het drukke tijden voor de boerenslachter. De boerenslachter is nu een verdwijnend beroep, maar vroeger wist hij niet waar eerst begonnen.

Op de eerste bladzijden uit 'Minnehandel' (1904) beschrijft Stijn Streuvels hoe het er aan toe ging. Bij ouderen zal het zeker herinneringen oproepen voor de jongeren wordt het een ontdekkingstocht.

Nu was de slachter in druk bedrijf. Heele godsche dagen moest hij op gang over 't eenmalig wit-besneeuwde land, van d' eene hofstede naar d' andere, om zwijnen te slachten. De velden lagen effen en blank, langs alle kanten wijd uit; de hoven waren toegedekt, vervaagd en onherkennelijk onder de sneeuw, de slonke wegen verdoofd, zonder speur, met de zwaarte daarop van den vuilen winterhemel; maar de slachter droeg de streek als eene landkaart in den kop, omdat hij zijn heel leven de banen afgeketst had, van de eene hoeve naar de andere.

(...) De messen rotelden in de lederen scheede tegen zijn lijf, hij verlegde 't kapmes op den anderen schouder en onderwijl floot hij tusschen de tanden het deuntje dat hem in 't hoofd speelde omdat hij het den dag lang gehoord had: 'Wanneer de boer zijn zwijn heeft doodgeslagen. Dan beginnen eerst zijn beste muffeldagen.'

(...) - Ei, ei! De jongens stormden op waar hij verscheen; ze hadden van tenden de laan den slachter herkend. Ze zwaaiden de armen en sprongen en tierden:

- De slachter, de slachter! nu moet het zwijntje... piep!

Ze stonden heel den dag reeds vernibbeld op wacht, vast besloten niets van de gewichtige gebeurtenis te verliezen. Ze vertelden elkaar 't verloop van de belangende zaak die nakende was. Zie, de slachter had de messen meê en een wreede bijl en eene zaag, en nu spouterden de knapen gauw naar 't zwijnenhok, en keken over d' halve deur om nog een laatsten keer het groot zwijn te zien dat er zoo gerust te slapen lag. Zij zelve droegen reeds den angst in hun hart en oogen.

(...) De boer bond het zwijn vast bij den achterpoot en 't beest kwam traag zwadderend naar buiten gelutst, 't stak den snuit omhoog en snorkte.

Maar in één wrong lag het gekanteld, 't schruwelde onder den slachter zijnen knie en rap lijk de weerlicht, had 't mes de wonde al gesteken, diep in den roeper. De jongens zaten daarbij gehurkt, beangst en aangedaan omdat die roode gulp in de tele stroelde die Anna hield uitgestoken. Zoo gauw bedaarde 't geweld: 't zwijn was al dood.

De boerin bracht 't gereedschap naar buiten en Anna schommelde de ketels bij, haastig om den slachter te gerieven. Dan werd er een beddeken stroo opengeschud om 't zwijntje 't haar af te schoeperen. Daarna moest het schoone geschreept en zuiver gewasschen en kop nederwaarts opgehangen aan eene rechtstaande ladder. Nu begon het groot werk: met één rip sneed de slachter den balg open en achter de dikke vetlaag reutelde de warme beuling er uit; de lever, de longen, het hart en de blaas - heel het ingewand lag nu bloot; 't een na 't ander werd losgesneden, gewasschen en in huis gedragen. De slachter wrocht haastig voort, zonder opkijken, met vlugge handeling zijn mes drijvend. De jongens keken op zijn handen, tot de pezel er uit was en de blaas en de steert; naar die belangende dingen hadden ze gewacht en nu liepen ze elk om 't zijne vechtend over 't hof.

(...) Zij droeg de wit gewasschene zwijnspootjes naar binnen en liet ze in den grooten ketel plonzen die boven 't heerdvuur te warmen hing.

Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar "De Orde van de Smoutpot" Ledestraat 38, E-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2009-11-07

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -