2741 inwoners
5 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Bruggen over E34 niet voor direct.

Bruggen over E34 niet voor direct.

Open Bewonersvergadering.

Zondag 25 oktober vond de jaarlijkse open bewonersvergadering van het Bewonersplatform Oosteeklo plaats. De aanwezigen konden tijdens het eerste uur hun vragen en suggesties formuleren bij de plannen van het sport- en recreatieterrein, de kaart met de trage wegen en foto's over de verkeerssituatie in een aantal straten. In het tweede deel werden per thema een reeks vragen voorgelegd aan burgemeester Philip De Coninck en schepen Guido Van De Veire.

Schepen Guido Van De Veire (links) gaf tekst en uitleg over het jeugd- en sportterrein (Foto: Michiel Van Hecke)

Bruggen over de expresweg.

Een groot deel van de aanwezigen was gekomen om nieuws te horen over de omvorming van de E34 tot autosnelweg en over de inplanting van de bruggen op Oosteekloos grondgebied. De burgemeester wist, na overleg met de provinciale instanties te vertellen dat, volgens de huidige planning, de aanbesteding voor de brug aan de Stoepestraat eind 2011 gebeurt en dat de aanleg ten vroegste in 2012 start. In 2013 - 2014 volgt de aanleg van het op- en afrittencomplex in Kaprijke. Pas nadien volgen de brug over de Nieuwburgstraat, de Oosthoek en de Stroomstraat. Alles hangt uiteraard af van waar het Ministerie van Openbare Werken van het Vlaams Gewest voorrang aan geeft: de uitbreiding van de ring rond Antwerpen (Lange Wapper) of de zwarte kruispunten op de expresweg (de kruispunten op Asseneeds grondgebied waar veel zware ongevallen gebeuren).

Daarbij komt nog dat de Vlaamse Overheid momenteel ook met een veel kleiner budget moet werken. Het is wel zeker dat er zowel aan de Oosthoek als aan de Stroomstraat een brug komt, maar over de precieze plaats van die bruggen op Oosteekloos grondgebied bestaat nog geen plan, wisten ze ons bij het Ministerie van Openbare Werken te vertellen. De parallelweg tussen de knooppunten Zelzate en Kaprijke komt aan de noordzijde (kant Assenede). Het gemeentebestuur, dat weinig inspraak heeft in het hele project, ijvert er ook voor dat de ventweg aan de Oosteeklose zijde van de autosnelweg niet enkel een weg wordt voor landbouwverkeer, maar een voldoende brede rijweg met fietspad.

Mobiliteitsplan.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan moet, op vraag van de overheid, herwerkt worden. Aanpassingen op gebied van snelheidsbeperkingen moeten eerst geadviseerd worden door de politie. Hoewel er nog geen planning bestaat over rioleringswerken in het tweede deel van de Koning Albertstraat, Rijkestraat, Kerrestraat en Molenhoek, vindt de burgemeester het voorstel van het Bewonersplatform om voor de start van die werken overleg te plegen met de buurtbewoners over verkeersremmende maatregelen, zeer goed. Het heeft volgens de burgemeester echter geen zin om nu al proefopstellingen te plaatsen als je nog niet weet wanneer de definitieve inrichting zal gebeuren.

Parkeerbeleid.

De eerder geplande parking naast het oud gemeentehuis, met meer dan vijftig plaatsen, komt er voorlopig niet, maar er komt wel een parking van minstens dertig plaatsen bij het jeugd- en recreatieterrein op wandelafstand van de kerk en het dorpsplein. Over de bereidheid om de parking in de Ertveldesteenweg deftig aan te leggen, kregen de aanwezigen geen duidelijk antwoord. Als Bewonersplatform blijven we dit punt op de voet volgen. De burgemeester vindt dat een parking voor vrachtwagens buiten het centrum best langs de expresweg komt, zoals dit zal zijn in het aanleg zijnde bedrijventerrein ter hoogte van het kruispunt met de Stoepestraat.

BPA Sport en Recreatie.

Deze week starten de voorbereidende werken voor de bouw van de jeugdlokalen op de grond achter de kerk. In een tweede fase worden het voetbalterrein, het speelterrein en de parking aangelegd. Hopelijk kan dan vanaf september 2011 opnieuw gevoetbald worden in Oosteeklo. De oprit naar de parking en het gebouw komt in de Stroomstraat op de plaats van de huidige grindweg naar het KLJ lokaal. In het nieuwe gebouw krijgen het Jeugd Rode Kruis, KLJ en de scouts elk een eigen ruimte, die ze zelf verder moeten afwerken en inrichten (elektriciteit, water, licht, afwerking...). Er komen kleedkamers en douches voor de voetbalploeg(en), waaronder VK Matroosje, die er haar wedstrijden wil organiseren. "Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om de polyvalente ruimte van ongeveer 150 m² niet alleen als voetbalkantine te laten gebruiken, maar ook voor activiteiten van andere verenigingen, maar voor een gebruikersreglement is het nog veel te vroeg", zegt Schepen Guido Van De Veire die hoopt dat het prefabgebouw er binnen het jaar staat, maar uit ervaring met andere gemeentelijk bouwprojecten zet hij er geen exacte datum op.

Alle info over de werken krijg je bij de Dienst Gebouwen van de Gemeente Assenede, tel. 09 341 95 81 of e-mail: technischedienst@assenede.be. De plannen kan je bekijken op www.oosteeklo.be.

Woonbeleid.

Het gemeentebestuur heeft aan de Sociale bouwmaatschappijen, met gronden in de Rode Kruisstraat en de Stroomstraat, gevraagd om werk te maken van de aanleg van sociale kavels, maar de komende jaren zal daar waarschijnlijk nog weinig beweging in komen.

Trage wegen.

Een aantal medewerkers van het Bewonersplatform brachten het afgelopen jaar alle trage wegen op Oosteekloos grondgebied in kaart voor een proefproject van Regionaal Landschap Meetjesland in de gemeente Assenede. Na dit uitgebreide voorbereidende werk door onze medewerkers, wacht het gemeentebestuur nog steeds op een advies van Regionaal Landschap Meetjesland. Daarna is het de bedoeling om van die Trage Wegen een wandelnetwerk te maken en aan te sluiten bij het fietsnetwerk. Het wordt uitkijken wanneer er eindelijk schot in de zaak komt, wie het onderhoud zal doen en hoe gemotoriseerd verkeer (crossmotoren en quads) er zullen weggehouden worden.

Begijnenakker.

Op de vraag wat het gemeentebestuur van plan was met de Begijnenakker werd geen duidelijk antwoord gegeven. De burgemeester verklaarde dat de BPA Sport en Recreatie volledig prioritair is en dat nadien in overleg met natuurverenigingen en gebruikers zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Kleef en win.

Foto: Maarten Lippens

Ook tijdens de Open Bewonersvergadering namen de bezoekers een Oosteeklo sticker mee om op een goed zichtbare plaats te plakken. Deze maand wint Vanessa Dessein uit Oosteeklo-Dorp een etentje voor twee personen in het Dienstencentrum De Aster. Ook volgende maand geven we nog een prijs weg.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2009-11-08

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -