2741 inwoners
3 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Zuster Victoria duikt weer op.

Zuster Victoria duikt weer op.

Erfgoeddag vindt dit jaar in Oosteeklo plaats. En daar heeft Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten een goede reden voor. Alle activiteiten houden verband met een onwaarschijnlijk verhaal dat bestuurslid Frank Baete onlangs ontdekte en dat wonderwel past binnen het thema van Erfgoeddag: 'Fake?' en waar de vereniging een eervolle vermelding voor kreeg.


Foto: De Twee Ambachten

De hoofdpersoon in dit verhaal is zuster Victoria, die in het jaar 1677 intreedt in de abdij van Oosteeklo. Haar verblijf zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Enkele jaren na haar intrede gebeurt er iets wonderbaarlijks met haar. Ze krijgt visioenen, gesprekken met Jezus, Maria en met zielen uit het vagevuur. Ze krijgt in het bijzijn van haar medezusters verschillende keren stigmata of kruiswonden. Meestal gebeurt dat in het klooster in Gent, maar het gebeurt ook een paar keer in Oosteeklo, waarvan één keer in de kerk.

Daarmee zet dit zusterke, die meermaals in Oosteeklo verblijft, haar toenmalige leefwereld in rep en roer. Alle getuigen zijn het erover eens: hier gebeurt een echt mirakel!

Over deze inwendige en uitwendige tekenen van heiligheid hield de abdis drie jaar lang een dagboek bij. De dokter stelt deze verschijnsels vast, maar kan ze moeilijk verklaren.

Ontmaskerd.

Maar, naarmate de mirakels van zuster Victoria meer en meer bekend worden, besluit de Kerk om in te grijpen en de miraculeuze verschijnselen grondig te onderzoeken. Bij dit onderzoek worden onder meer de abdis van de abdij van Oosteeklo, de bisschop van Gent, de pauselijke afgezant in Brussel, de abt van de abdij van Clairvaux en de inquisitie in Rome betrokken.

Uiteindelijk wordt de arme zuster beschuldigd van bedrog en wordt ze, samen met haar abdis, genadeloos gestraft.


Foto: Bert Wauters

Tine Ruysschaert.

Dit echt gebeurde verhaal biedt genoeg stof voor het Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten om enkele boeiende activiteiten te organiseren in de periode van Erfgoeddag.

Woordkunstenares Tine Ruysschaert, die al sinds 1972 aan de top staat met talrijke theaterproducties en momenteel door Vlaanderen toert met de succesvolle voorstelling 'Mijn zoon Damiaan', brengt op vrijdag 16 en zaterdag 17 april in de kerk van Oosteeklo een monoloog over Zuster Victoria. Na deze voorstelling geeft dr. Katrien Heene, specialiste op gebied van mirakelbelevenissen bij vrouwen, duiding bij het hele verhaal. De avond wordt telkens afgesloten met een gezellige samenkomst in café Victoria, het themacafé in Oosteeklo-Dorp 26.

Abdijbezoek.

Op 25 april, Erfgoeddag zelf, vinden drie activiteiten plaats in het zusterverblijf in de Kloosterakkerstraat 2A. In dit prachtig gerestaureerde oudste overblijfsel van de abdij van Oosteeklo kan je naar een verfilming van de monoloog van Tine Ruysschaert kijken. De laatste abdis van Oosteeklo vertelt er het verhaal van de abdij van Oosteeklo en de lagere schoolkinderen kunnen er komen luisteren naar prachtige sprookjes.

Publicaties.

Ter gelegenheid van deze activiteiten rond Erfgoeddag geeft 'De Twee Ambachten' twee tijdschriften uit. Het eerste is een speciaal rijkelijk geïllustreerd themanummer met twintig vlot leesbare artikels over de geschiedenis van het kerkelijk leven in groot-Assenede in al zijn facetten. De tweede publicatie gaat volledig over zuster Victoria, met onder meer de nooit eerder verschenen uitgave van alle teksten en brieven in verband met deze zaak en heel wat foto's. Beide publicaties zijn te koop aan 6,00 euro het stuk bij de bestuursleden van 'De Twee Ambachten': Jackie Claeys, Guido Van der Eecken en Remi Van de Veire.

Praktisch.

Evocatie door Tine Ruysschaert met aansluitend een duiding door dr. Katrien Heene op vrijdag 16 en zaterdag 17 april vanaf 20.00 u. tot 21.30 u. in de kerk van Oosteeklo.

Kaarten (€ 5,00) te koop bij Jackie Claeys, Ledestraat 38, Oosteeklo, tel. 09 373 73 22.

Erfgoeddag met film, verhaal en sprookjes voor kinderen op zondag 25 april doorlopend van 10.00 u. tot 18.00 u. in het oude gastenverblijf van de abdij van Oosteeklo, Kloosterakkerstraat 2A. Gratis toegang.

Erfgoeddag 2010 is een initiatief van het heemkundig genootschap 'De Twee Ambachten', in samenwerking met vzw Vliet en de Meetjeslandse Gidsenbond en met steun van de gemeente Assenede, Comeet, Erfgoedcel Meetjesland, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2010-04-01

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -