2706 inwoners
één bezoeker online
   
 
december 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Verkiezingen komen eraan

Verkiezingen komen eraan

Bij het schrijven van deze tekst is de nieuwe regering nog steeds niet gevormd. Er wordt in de pers wel al veel gesproken over nieuwe verkiezingen. In Oosteeklo maken we er een erezaak van om elk jaar in december verkiezingen te organiseren. En niet zomaar een verkiezing. Iedere Oosteeklonaar krijgt opnieuw de kans om de Oosteeklonaar van het jaar te kiezen.

We vroegen in de vorige editie om een man, vrouw, jongere of een groep te nomineren die zich dit jaar verdienstelijk maakte voor ons dorp, die Oosteeklo op de kaart zette of die een uitzonderlijke prestatie leverde. Het is een grandioos succes, want er zijn niet minder dan tien kandidaten voor de titel van 'Oosteeklonaar 2010'.

Het Bewonersplatform: voor hun belangeloze inzet om Oosteeklo aan te kaarten bij het gemeentebestuur en het opstarten van projecten zoals de opening van de trage wegen, zwerfvuilactie enz...

Marie-Thérèse Bruggeman en haar man Arsène Reyniers: voor hun enorme inzet voor de 'Meetjes' van de serviceflats Den Aster voor wie ze dag en nacht beschikbaar zijn.

Carnavalsvereniging 'De Carnavalvirkens': Jeroen Van Vlaenderen, Stijn Van de Veire en Yves De Rycke en hun partner zijn de drijvende krachten achter het opnieuw aanzwengelen van het Oosteeklose carnaval en de organisatie van een gloednieuwe editie van de carnavalstoet.

De gemachtigde opzichters van Vrije Basisschool De Kameleon is een groep vrijwilligers die enkel bij een beperkt aantal Oosteeklonaren bekend is. Ze staan in weer en wind klaar om onze 'jongere jeugd' veilig aan de school te begeleiden. Ze moeten zelf eerst investeren in een stukje opleiding om zich daarna op regelmatige basis vrij te maken voor hun taak. Ze hebben vaak af te rekenen met té weinig respect van de andere weggebruikers en ze lopen zelf wel eens het risico op een ongeval. Ze nemen wel een stukje de taak van de lokale politie over, maar kunnen zelf niet sanctioneren. Burger- en verantwoordelijkheidszin mogen ook eens in het daglicht gebracht worden en een schouderklopje is hier zeker op zijn plaats. Geef de stille werkers het respect dat ze verdienen.

Maarten Lippens verdient de titel van Oosteeklonaar van het jaar omwille van zijn volgehouden inzet over de voorbije jaren voor de lokale gemeenschap van Oosteeklo. Zowel in sociale als culturele aangelegenheden heeft Maarten een voortrekkersrol, denk hierbij aan Oosteeklo Vandaag, het Bewonersplatform en vele andere initiatieven waarbij Maarten betrokken was en een stuwende rol speelde.

Antoine Van den Bossche is al 30 jaar bestuurslid en actief lid van wielertoeristenclub De Eikelvrienden. Jaarlijks was hij wel te vinden achter het stuur van één van de carnavalswagens te Oosteeklo. Op de jaarlijkse evenementen zoals Haantjeskermis, Nieuwburgkermis, Hoge Vorstkermis en Hasselstraatkermis kunnen ze op Antoine rekenen. Je kan hem bijna dagelijks terugvinden bij de voetbalvereniging De Klauwaerts te Bassevelde, voor het onderhoud van de voetbalterreinen, de vuile truitjes na de match; en met een brede glimlach verzorgt hij het natje en droogje in de kantine.

André Van de Voorde: omdat een Oosteeklonaar van het jaar niet per se iemand hoeft te zijn die grootse dingen doet. André is groots in kleine dingen, iemand die als stille kracht voor verschillende initiatieven inspringt en op diverse manieren zijn steentje bijdraagt om het gekende karakter van ons dorp te promoten: aanwezigheid, nabijheid, vriendelijkheid, bezorgdheid om oud en jong, een hart voor Oosteeklo kortom. Hij is actief in het Rode Kruis, ACV, parochie, BuurtInformatieNetwerk, en misschien vergeten we dan nog verenigingen of organisaties. Hij heeft een hart voor kinderen en functioneert een aantal keer per week als 'klaar-over' (gemachtigde opzichter n.v.d.r.) aan de schoolpoort. Soms wordt hij zelfs bijna van zijn sokken gereden door onvoorzichtige chauffeurs... Bovendien is hij de steun en toeverlaat van zijn buurt: planten en dieren verzorgen en brievenbussen leeghalen tijdens de vakantie van de buren, een oogje in het zeil houden tijdens donkere dagen of afwezigheden, pakjes ontvangen als zij niet thuis zijn, goede tips geven over tuinonderhoud, en vooral altijd een vriendelijk woord voor alle buren.

Luc Van Haute, is er een meer sprekende Oosteeklose 'kop' dan de zijne? Hét profiel van den echte Oosteeklonaar: altijd goedlachs, nooit verlegen om een grapje en organisator van het gezellig origineel accordeonfestival 'op den gladdigen durpel'. Hij is de stem van 'Peetje Gîrnaert' bij de interactieve wandeling 'op zoek naar verdwenen havens' in Boekhoute.

Marnix en Brigitte Van Vooren voor hun belangeloze inzet voor gezinnen in Polen en bij ons.

Bert Wauters slaagde erin om de IronMan van Zurich tot een goed einde te brengen. Hij finishte na 3,800 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,500 km lopen in elf en een half uur. Dit presteerde nog geen enkele dorpsgenoot.

Breng je stem uit en win zelf ook een prijs

Elke Oosteeklonaar krijgt de kans om te stemmen. Je kan kiezen tussen twee manieren:

Je stuurt een e-mail met de naam van jouw keuze met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer naar verkiezingoosteeklo@gmail.com.

Ofwel duid je de naam van jouw keuze aan op het stembriefje dat je vindt op bladzijde 4 van Oosteeklo Vandaag. Tot onze spijt werden, bij de eindredactie van de dorpskrant, 'de Carnavalvirkens' niet op het stembriefje geplaatst. Hun naam mag je gewoon toevoegen op het stembriefje.

Je vult ook hier je naam, adres en telefoonnummer in op de stembrief, want zo maak je kans op een originele prijs. Je deponeert het stembriefje vóór 5 januari onder een gesloten omslag in de bus van Drukkerij Stoop, Koning Albertstraat 13.

Nieuwjaarsreceptie

Alle genomineerden zijn voor ons al stuk voor stuk winnaars. We huldigen hen allemaal op zaterdag 8 januari vanaf 19.00 u. tijdens de nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal. Het Bewonersplatform, de feestcommissie, de Gezinsbond, de Haantjesvrienden, KAV, KWB, OKRA en de Vrije Vrouwenbond zorgen ervoor dat dit alles mogelijk is. Het team van deze dorpskrant zorgt opnieuw voor een fotojaaroverzicht. Als apotheose van de avond wordt de laureaat bekend gemaakt. U komt tocht ook?

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2010-12-03

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -