2741 inwoners
3 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikelNa de succesvolle Open Bewonersvergadering van eind oktober met de officiële opening van het Tereeckensche voetpad zit het Bewonersplatform niet stil.

Op dinsdag 9 november was er een vergadering met een delegatie van het gemeentebestuur. Daar werden de speerpunten voor het nieuwe werkjaar en voor de verdere toekomst nog eens op een rijtje gezet.

Trage wegen

Het Bewonersplatform verwacht dat het Tereeckensche voetpad goed onderhouden wordt, dat het toegankelijk wordt voor fietsers en dat er een naamsaanduiding komt. Het gemeentebestuur wil per jaar een trage weg openen. De volgende jaren komen eerst de andere deelgemeenten aan de beurt. Het Bewonersplatform hoopt dat alle trage wegen in Oosteeklo opgenomen worden in een Meetjeslands wandelroutenetwerk.

BPA Jeugd en recreatie

Het Bewonersplatform blijft de uitbouw van de jeugd- en recreatielokalen van zeer nabij volgen. Het gemeentebestuur zal het gebouw en het terrein vanaf 1 januari 2012 in erfpacht geven aan het Autonoom Gemeentebedrijf. Het gemeentebestuur is van plan om in 2011 het speelterrein, het voetbalterrein en de parking aan te leggen. Het voetbalterrein zal nog niet bruikbaar zijn voor het voetbalseizoen 2011-2012.

Seniorenraad

Assenede is de enige gemeente in het Meetjesland zonder seniorenraad. Het Bewonersplatform vraagt, net als een aantal andere actoren binnen de gemeente, al een tijd naar de oprichting van een seniorenraad. Het gemeentebestuur is van plan om in 2011 een seniorenraad op te starten.

Mobiliteit

De werkgroep verkeer binnen het Bewonersplatform heeft ruim een jaar geleden een lijvig dossier aan het gemeentebestuur bezorgd met gebreken aan verkeerssignalisatie en aan de fietspaden. Op de gewestweg Ledestraat, Doorsteek, Ertveldesteenweg zijn de aanpassingen gebeurd. Het Bewonersplatform bereidt een nieuw overzicht voor omdat er op de gemeentelijke wegen nog weinig of geen verbeteringen gebeurd zijn. Het Bewonersplatform volgt de uitwerking van het algemeen gemeentelijk mobiliteitsplan op de voet. De uitwerkingsnota moet eerst nog voorbij de provinciale auditcommissie zodat het hopelijk in 2012 in werking kan treden. Het Bewonersplatform vraagt een uniformer en duidelijker beleid in verband met de snelheidsbeperkingen op de verschillende wegen.

Zwerfvuilactie

Het Bewonersplatform coördineert het eerste weekend van maart 2011 de zwerfvuilactie in Oosteeklo. Wie met zijn gezin of zijn vereniging wil meewerken aan deze grote lenteschoonmaak van voetpaden en wegbermen kan zich aanmelden bij het bestuur.

Kleef en win.

FOTO                                                                                               Foto: Katty Van de Voorde

Christine De Pauw uit de Kerrestraat wint een waardebon van de Braemhoeve. Wie ook kans wil maken om een prijs te winnen, vraagt een 'Oosteeklo-sticker' aan bij Maarten Lippens, Stroomstraat 1 of bij Sonja Heyndrickx Slijpstraat 10.

Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2010-12-03

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -