2706 inwoners
3 bezoekers online
   
 
december 2018


14

Oosteeklo Vandaag: Kunst & Cultuur

Toneelgroep ‘MenSa’.

Toneelgroep ‘MenSa’.

"Sedert mensenheugenis is de organisatie van het toneel in Oosteeklo in de goede handen van KAV en KWB.
Vanaf vorig jaar kwam daar een derde partner bij , met name ‘toneelgroep MenSa’ een nieuwe vereniging uit Oosteeklo.

Mensen samen

‘MenSa’ staat voor ‘Mensen Samen’: mensen die samen denken, mensen die samen iets in elkaar steken, mensen die samen voorbereiden … om dan uiteindelijk mensen samen te brengen en die mensen samen te laten genieten …

Eigenlijk zag ‘de toneelgroep’ al in 2000 het levenslicht. Bij het organiseren van de volgende toneelstukken nam de toneelgroep vooral het artistieke luik voor haar rekening. In 2005 werd, in overleg met KAV en KWB, beslist dat de toneelgroep een autonome derde partner zou worden. En zo was de geboorte van toneelgroep MenSa een feit. Het op poten zetten van toneelstuk ‘Huize Adelaïde’ was een eerste test voor de nieuwe groep.
Ruime tijd vóór de eerste opvoering werd een gemengde werkgroep (met vertegenwoordigers van de drie verenigingen) samengesteld. Mensen met veel toneelervaring, zoals Martine Coppejans (KAV) en Freddy Cornelis (KWB), maakten er deel van uit.
De leden van de groep hielden voortdurend contact met elkaar en kwamen regelmatig samen. Een vlotte communicatie en goede afspraken zorgden ervoor dat grote en kleine probleempjes tot een minimum werden beperkt. Algemene indruk bij de ‘MenSa-leden’ was dan ook dat de ‘nieuwe’ samenwerking met KAV en KWB zéér vlot verlopen was.

Jonge krachten.


Foto: Bert Wauters

Eind januari 2006 werd besloten om van ‘MenSa’ een echte vereniging mét bestuur te maken.
Belangrijk was dat een aantal van de nieuwe jonge krachten onmiddellijk op de kar sprongen om een taak als bestuurslid op te nemen.
Kathleen Bosschem, Ann Van Moorhem, Bert Wauters en vaste medewerkster Conny Vispoel vormen nu samen met ‘oude rotten’ Lutgard Van De Velde, Greta Lacaeyse en Tony De Boos het bestuursteam.

De voornaamste taak van deze groep wordt het voorbereiden van het volgende toneelstuk, dat hoogstwaarschijnlijk eind 2007-begin 2008 wordt opgevoerd.
Uiteraard zal ook hier opnieuw worden samengewerkt met de partners KAV en KWB. ‘MenSa’ neemt ook deel aan de festiviteiten op 22 juli naar aanleiding van de inhuldiging van de vernieuwde dorpskern in Oosteeklo. Tenslotte wordt ook medewerking verleend aan een op stapel staande productie van een amateur-kortfilm, die in april 2007 klaar moet zijn.

De contactpersonen van de vereniging zijn: Tony De Boos (voorzitter) Westakkerstraat 10a, tel. 09 373 56 63 of e-mail: tony.de.boos@telenet.be Bert Wauters (secretaris), Pastorijstraat 36 , 9940-Ertvelde; tel. 09 344 69 38 of e-mail: bewa@telenet.be. Meer info vind je ook op www.toneelgroepmensa.oosteeklo.be"

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2006-06-00

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -