2741 inwoners
4 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Wensen van de Oosteeklose bevolking

Wensen van de Oosteeklose bevolking

Foto: Maarten Lippens

Net voor het begin van de gemeenteraad van dinsdag 13 december gaf een delegatie van het Bewonersplatform 'de wensen van de Oosteeklose bevolking' af aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het Bewonersplatform hield tijdens haar open bewonersvergadering van 23 oktober 2011 een 'politiek praatcafé'. De vragen die toen aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen gesteld werden, waren niet zomaar uit de lucht gegrepen. Deze vragen kwamen voort uit de bevraging DORP inZICHT uit 2007, waaruit het Bewonersplatform is ontstaan, de bevraging van de bezoekers aan de verenigingenmarkt op de avondmarkt in augustus 2011 en niet te vergeten uit de tekeningen en teksten gemaakt door de leerlingen van Vrije Basisschool De Kameleon uit Oosteeklo. Tijdens het politiek praatcafé kwamen niet alle vragen aan bod. Het Bewonersplatform hield zich aan haar belofte en overhandigde binnen de twee maand een lijvige bundel aan informatie en wensen aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen. 

Ontgoochelend

Twee jaar geleden maakte de werkgroep verkeer van het Bewonersplatform een rondgang door Oosteeklo. Zij bezorgden een uitgebreide bundel met diverse gebreken aan het wegennet, de voetpaden, fietspaden en een overzicht van ontbrekende en foutgeplaatste verkeersborden aan de bevoegde diensten van de gemeente. Maar helaas zijn er na twee jaar nog niet veel verbeteringen te zien op het terrein. Het Bewonersplatform is enorm ontgoocheld in de snelheid waarmee het gemeentebestuur ontbrekende en foutieve verkeersborden en signalisaties laat aanbrengen of verwijderen. Daarom kreeg elke partij ook deze omvangrijke bundel, net als de volledige analyse van de enquête DORP inZICHT uit 2007. Het Bewonersplatform hoopt dat al deze informatie een bron van inspiratie is bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Het Bewonersplatform zal alle verkiezingsprogramma's nauwgezet bekijken.

Zij zijn van plan om op een volgende Open Bewonersvergadering, vóór de gemeenteraads-verkiezingen 2012, de politici opnieuw uit te nodigen om hun programma te komen verdedigen tegenover de Oosteeklose kiezer. Klik hier om de wensen van de Oosteeklose bevolking te lezen.

Kleef en win

Foto: Gratiaan Pauwels

Roger Van Vooren en Suzanne Philips uit de Oosthoek winnen een waardebon bij kapsalon Young & Dynamic. Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen 'Oosteeklo-sticker' heeft, vraagt een exemplaar bij voorzitter Etienne van der Veeken (Ertveldesteenweg 37) of bij secretaris Sonja Heyndrickx (Slijpstraat 10).

Meewerken?

Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo.

 

 

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2012-01-04

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -