2741 inwoners
4 bezoekers online
   
 
oktober 2018


9

Oosteeklo Vandaag: kaantjes uit de Smoutpot

Over achternamen, familienamen, eigennamen, geslachtsnamen ...(II)

Over achternamen, familienamen, eigennamen, geslachtsnamen ...(II)

Na onze uiteenzetting vorig jaar kregen we heel wat vragen van mensen die op zoek waren naar de betekenis van hun familienaam. We handelen dit even af.

We herhalen nog eens dat onze familienamen ingedeeld worden in vier hoofdgroepen:

            1: verwantschap: patroniem, metroniem ...

            2: plaats: woonachtig bij, afkomstig van ...

            3: beroep

            4: eigenschap: bijnaam, lichamelijk kenmerk, karaktertrek .... 

* Boudry, Bouderij, Baldri ...: patroniem.  

Tweeledige Germaanse voornaam "Bouderik" gevormd door: baltha = stoutmoedig (bout) en rikja = machtig, rijk.

De betekenis is dus: "stoutmoedige heerser".

* Criel, Krill, Krielen ...:

            Ofwel een bijnaam afkomstig van het Frans: grillon, cri-cri, of van het Duits: grille = krekel. De betekenis is dan: 'werkzaam als een krekel' of 'met het stemgeluid van een krekel'.

            Ofwel een patroniem: samentrekking van de Latijnse voornaam Cornelius. De betekenis is dan: 'de gehoornde'.

* Dellano, Delausnay, Van de Lanotte ...: plaatsnaam.

Ofwel van het Keltisch: aunaie = els.

Ofwel het Latijn: alnetum = els.

De betekenis is dus: 'woonachtig bij een plaats waar elzen groeien' (Van der Elst).

* De Pauw, De Pau, Spauwen ...: bijnaam.

            Iemand met de eigenschappen van een pauw, een trots mens.

* Dewanckel, Dewankele ...: bijnaam.

Ofwel figuurlijk: iemand met een wispelturig karakter.

Ofwel letterlijk: iemand die onvast te been is.

* De Zutter, De Sutter, Cieters ...: beroepsnaam.

            Iemand met een zittend beroep ofwel: naaier, kleermaker; ofwel: schoenmaker.

* Geldolf, Geldhof, Gelthooft ...: patroniem.

            Tweeledige Germaanse voornaam: gelda = geld en wulfa = wolf.

            De betekenis is dus: 'waardevolle wolf'

* Hebbrecht, Herbrecht, Hebers ...: patroniem.

            Tweeledige Germaanse voornaam: harja = leger en bertha = schitterend, glorierijk.

            De betekenis is dus: 'dappere krijger'.

* Lecompte, Lecontre, Laconte ...: Franse beroepsnaam.

Graaf, dijkgraaf: verantwoordelijke voor de graafwerken en het onderhoud van een ingepolderd stuk land.

* Mahieu, Mayeux, Mahy ...: patroniem.

Afkomstig van de bijbelse voornaam: Mattheus = geschenk van god (Dieudonné).

* Russe, Vanderusse, Verhulst ...: plaatsnaam,

Woonachtig bij een plaats waar hulst groeit.

* Ryckaert, Ricca, Rijssaert ...: patroniem.

            Tweeledige Germaanse voornaam: rikja = rijk, machtig en hardu = sterk.

            De betekenis is dus: 'sterke heerser'.

* Salommez, Salamé, Solemé ...: verwantschap.

Ofwel een Grieks metroniem van de bijbelse voornaam:   Salome = vrede van Zion.

Ofwel een patroniem als verkleinwoord van de bijbelse voornaam: Salomon = de vreedzame.

* Soenen, Zoonens, Sunnen ...: patroniem.

            Vleivorm van de Germaanse voornaam: sona = zoen

De betekenis is dus: 'lieveling'.

* Van Vooren ...: plaatsnaam.

            Woonachtig bij de voorde = doorwaadbare plaats.

* Wille, Wiels, Wols ...: patroniem.

            Verkorting van de tweeledige Germaanse voornaam wilhelm: wiljan = wil, wilskrachtig en helma = helm, bescherming.

            De betekenis is dus: 'wilskrachtige beschermer'.

Guido Van der Eecken

 

Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar 'De Orde van de Smoutpot' Ledestraat 38, E-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

 

 

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2012-03-01

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -