2741 inwoners
3 bezoekers online
   
 
oktober 2018


6

Oosteeklo Vandaag: hoofdartikel

Oosteeklo na 14.10

Oosteeklo na 14.10

Het Bewonersplatform organiseert op zondag 30 september vanaf 10.00 u. haar jaarlijkse open bewonersvergadering in de polyvalente ruimte van het nieuwe jeugd- en sportdomein Ter Walle. Dit jaar gebeurt dit in de vorm van een verkiezingsdebat, 'Oosteeklo na 14.10'.

Tijdens het debat wordt er gefocust op Oosteeklo en worden de partijprogamma's getoetst aan de bundel 'Wensen van de Oosteeklose mensen' die eind december 2011 aan alle partijen werd overhandigd. Een deskundige moderator leidt het debat in goede banen. In de loop van de voormiddag komen de thema's mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening, sociaal leven en welzijn aan bod. Per thema komt er één vertegenwoordiger van elke partij- of kartellijst aan het woord. Iedereen welkom vanaf 9.30 u. De toegang is gratis en je krijgt ook een drankje aangeboden.

Kleef en win.

Foto: Gratiaan Pauwels

Deze maand wint Cindy Van Loo een waardebon bij A.G-Flora Tuincentrum in de Ledestraat

Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen 'Oosteeklo-sticker' heeft, vraagt een exemplaar in ons secretariaat bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx, Slijpstraat 10 of aan een van onze medewerkers.

Meewerken?

Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo! 

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2012-08-15

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -