2706 inwoners
3 bezoekers online
   
 
december 2018
2018
01
7

Oosteeklo Vandaag: volksverhalen

Nieuwjaar uit een kindermond.
Dieren in de bloemetjes.
Carnaval door Rebecca De Muynck.
De Sint
Pertan mosme wueldre in fete nie klaun

Nieuwjaar uit een kindermond.

Iedereen herinnert zich wellicht nog het verschrikkelijke moment dat je vooraan werd geroepen tijdens het nieuwjaarsfeest en je de kleurrijke brieven moest voordragen aan ouders en grootouders. Met klamme, bevende handen volgde je met grote ogen elke letter op je brief zodat je de tranen van blijdschap in de ogen van diegene aan wie hij was voorbestemd niet moest zien.

 

Ik spreek hier van zo een dertig jaar geleden ‘in mijn tijd’ maar is er nu zoveel veranderd?

 

Ferre Bekaert ( 8 jaar ) uit de Abdijstraat wist mij het een en ander te vertellen en blijkbaar brengt nieuwjaar vieren nog steeds dezelfde rituelen met zich mee en zijn de belangrijkste zaken de familie bezoeken, geschenken uitwisselen en elkaar een goede gezondheid en veel geluk toewensen… niet te vergeten dus ook de belangrijke brieven voorlezen!

 

Zoals vroeger worden deze nog steeds met pen geschreven.

 

Jammer genoeg betreft het een tekstje door de meester op juf opgesteld dus de kinderen moeten niet inventief zijn. Gelukkig moeten ze niet steeds dezelfde zinnen opzeggen en is er wel degelijk een verschil voor ouders en grootouders. Dus veel schrijfwerk! Traditioneel moet Ferre zijn brief voorlezen wanneer er taart gegeten wordt. Iedereen luistert stil mee en nadien krijgt hij een groot applaus. Ik vermoed dat dit geen vreemde woorden zijn en veel kinderen nadien in de watten worden gelegd. De geschenkenwens is wel veranderd want vroeger was er nog geen sprake van een computer. Ferre verlangt naar Playstationspelletjes terwijl wij een gezelschapspel kregen. Geld echter is ook altijd welgekomen en de klassieke legoblokken mogen ook nog altijd onder de kerstboom liggen. Van mijn kant uit wens ik elke dorpsgenoot een prettige feestmaand toe en hopelijk zullen jullie wensen uitkomen al is het in deze tijd beter om elkaar een dikke knuffel te geven in plaats van een pakje. Het kan je toch ook zo een goed gevoel geven!!! Wees lief en verdraagzaam want de tijden kunnen al zo hard zijn. Het eens met een beetje minder stellen kan nooit kwaad. Misschien een goede boodschap voor 2009 want ik denk dat het voor vele mensen nodig zal zijn…

 

 


Foto: Rebecca De Muynck

 

Iederien erinnert zich zekerst nog ‘t verschrikkelijke moment da ge vanvueren wier geropp’n binst ’t fieste en da ge kleurrijke briev’n moest vuer’n droan oan e ars en gruetars.

 

Mee klamme, bevende and’n  volgde ge mee gruute uun elke letter op aen brief zuuda ge de troan van contentemment in de uun van dedie oan wie da tee was veurbestemd nie moest zien.

 

Ik spreeke ier van zuun dertig joar geleen ‘in mijn tij’ moar est er nai zueveele veranderd?

 

Ferre Bekaert uit de Abdaistroate wist mè tien en tander te vertell’n en blijkboar bringt nieuwjoar vier’n nog altijd dezelfste rituel’n mee en zijn de vuenoamste zoak’n de famielde bezoek’n, kadoos uitwissel’n en mallekoar een fake rolex, rolex replica goe gezonted en veel gelek toewensen… nie te verget’n dus uek de vuernoamste briev’n vuerelezen!

Zuuals vroere wor’n dedie nog altij mee de penne geschrev’n.

 

Spijtig genoeg est een tekstjen die de meestre of de eefra opgestewd eet, dus de kinders moet’n niet inventief zijn. Gelekkig zijnt nie awtijd dezelfste zinn’n die ze moed’n opzenn’n en est er wel deelijk een verschiw vuer ars en gruetars. Dus veele schrijv’n! Traditioneew moe Ferre zijn brief vuere lez’n os ter toarte geet’n wordt. Alleman luistert stillekes mee en achteraf krijgt ee een gruet applaus. Ik vermoedde da ta gien vrende woord’n zijn en veel kinders achteraf in de wadd’n geleid wor’n. De kadoowens is wel veranderd want vroere woast er nog gien sproake van nen computer. Ferre wild een Playstationspelleken terwijl da wèldre een gezelschapspelleken kreen. Geld ès uuk awtijd welgekomm’n en de klassieke legoblokk’n meun uek nog awtidj onder den buum linn. Van mijne kant wense kik iedere derpsgenuet een prettige fiestmoand toe en opelijk kom’n ewder wens ‘n uitk al est in dezen tij beetre om mallekoar ne keer goe vaste te pak’n in de ploatse van een paksken. ’t Kue toch azue een goe gevoel geev’n!!! Wees lief en verdroagzoam want de tijn kuen al zuu art zijn. Het ne kier mee een beetsen minder stewl’n kan gien koad! Misschien een goe buudschap vuer 2009 want ‘k peize da ta vuer veel menschen nuedig zaw zijn…

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2009-01-21

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -