2741 inwoners
3 bezoekers online
   
 
oktober 2018

Oosteeklo Vandaag: in de pen

2010-11-09 - Klasreünie Oosteeklo 6-de studiejaar 1956/1957
2010-11-09 - Toneelnieuws
2010-10-10 - We zijn van 55 en we zijn 55, en daar zijn we fier op.
2010-08-13 - JRK groeten uit Gooik! door Bart Mestdagh.
2010-07-01 -
2010-06-06 - Op bedevaart naar Kleit.
2009-11-07 - Vlaams minister-president Kris Peeters verrast Marnix De Meester.
2009-10-06 - Naar de jaarmarkt.
2009-10-06 -
2009-08-11 - Wonen de opvolgers van Maarten Martens in Oosteeklo?
2009-04-05 - Ons vuil
2009-03-08 - Antwoord op de carnavalskrant 2009
2009-03-08 - DRAAD
2008-12-04 - 11 november 2008.
2008-11-09 - Welzijnsschakels groot-Assenede dankt de Pittige Terters.
2008-10-06 - Sofie, de Viking.
2008-07-01 - Duvelkenstaart
2008-04-05 - KAV KINDERSNEUKELTOER OP 26 MAART
2008-04-05 - KAV KINDERATELIER OP 2O FEBRUARI.
2008-03-04 - Wat wordt er in het kort verteld door de meerderheid van het gemeentebestuur?
2008-01-06 - Kerstmarkt in De Notelaar
2008-01-06 - De poezenboot kreeg steun uit Oosteeklo.
2007-12-09 - KAV biedt antwoord op de ‘DORP inZICHT-vraag’ naar crea-activiteiten.
2007-12-09 - 60-jarigen kwamen samen.
2007-11-00 - De Muikemstraat, een sfeerbeeld in oktober 2007.
2007-11-00 - Reüniefeest van de 40-jarigen.
2007-10-00 - De meisjes van 44.
2007-10-00 - 65-jarigen vierden feest.
2007-07-01 - Pieter en Dré terug van een ongelooflijke reis.
2007-05-00 - Oosteeklo op de buis bij Thuis.
2007-05-00 - Jelmer en Nicolas, een dagje prof bij Club Brugge.
2007-04-01 - De Tour de Burkina Faso
2007-03-01 - Logeerpartij en ontbijt in GBS De Notelaar.
2006-11-06 - Route 66: reünie jaargenoten 1966
2006-11-06 - 50-jarigen vieren feest in Oosteeklo
2006-10-00 - 40-jarigen blazen ook volgend jaar verzamelen
2006-08-00 - Dorpskernvernieuwing Oosteeklo.
2006-08-00 - Kerkraad Oosteeklo wil tuintje voor parochiezaal behouden.
2006-07-00 - Klasreünie van de 30-jarigen
2006-07-00 - Bijeenkomst 60-jarigen
2006-05-00 - Scouts ruimt zwerfvuil op
2006-05-00 - Dankwoord
2006-05-00 - De Postbedeling
2006-04-00 - 30-jarigen gezocht.
2006-04-00 - 40-jarigen gezocht.
2006-02-00 - 30-jarigen gezocht.
2006-02-00 - MST
2006-01-00 - Geboren in 1950.
2005-12-00 - 11.11.11.
2005-12-00 - 11 Novemberviering
2005-12-00 - Voetbalstage
2005-11-00 - Opening Speelbos
2005-10-10 - De bende van ‘55 kwam weer bijeen.
2005-07-00 - Vier Oosteeklose Steelbikers fietsten naar Praag.
2005-05-01 - En al wie in 1965 geboren is…(*)
2005-04-01 - KWB-koks
2004-12-00 - Renovatie Huize Adelaide vergeten?
2004-12-00 - IJskar?
2004-05-00 - Misplaatste humor / Ronny De Boos.
2004-04-00 - Terug naar school
2004-09-00 - De Uestekluetse stroaten: de Slijpstroate leeft!

Kerkraad Oosteeklo wil tuintje voor parochiezaal behouden. 2006-08-00

Door: Jérôme Criel, voorzitter kerkraad en Daniel Van Wijnsberge, voorzitter vzw parochiale werken.

De dorpskernvernieuwing in Oosteeklo is bijna rond en reeds verschillende malen verscheen er in de pers dat het lapje grond voor de parochiezaal voor ontsiering van het plein zorgt.
Van politieke zijde werd dan steeds gezegd dat de onderhandelingen met de kerkraad heel stroef verlopen wat oorzaak zou zijn van het niet tijdig kunnen uitvoeren van de geplande werken.
De kerkraad en de vzw parochiale werken, die de parochiezaal en bijhorende grond in erfpacht heeft gekregen, zijn uiterst ontevreden met de gang van zaken omdat er doodgewoon slechts een beperkt aantal gesprekken zijn geweest en zij op geen enkele manier de dorpskernvernieuwing willen tegenwerken. Op de gemeenteraad van juni 2005 werd de princiepbeslissing genomen om de gronden behorende tot het BPA sportterrein, waartoe ook het voortuintje van de parochiezaal behoort, aan te kopen. Er was een eerste contact tussen een afvaardiging van het Schepencollege en de kerkraad op 18 november 2005 aangaande het voortuintje van de parochiezaal. Pas dan werd de kerkraad voor het eerst geïnformeerd over de bedoeling van de gemeente om het lapje grond vóór de parochiezaal aan te kopen. De kerkraad heeft het schepencollege dan schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat op deze grond een stookolietank en een septische put ligt. Alsook dat dit voortuintje nu op een vrij soepele manier kan en mag gebruikt worden door de huurders van de parochiezaal, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een springkasteel. Op 3 mei 2006 kwam de kerkraad/vzw op vraag van Dhr. Teirlinck van het aankoopcomité samen. Dhr. Teirlinck had van de gemeente opdracht gekregen om het voortuintje aan te kopen. De kerkraad en vzw willen echter dit voortuintje behouden en stelden voor deze grond niet te verkopen maar op eigen kosten de geplande werken in het kader van de dorpskernvernieuwing te laten uitvoeren. Met andere woorden geen mogelijke vertraging voor het uitvoeren van de werken. Via de pers heeft de kerkraad en vzw dan vernomen dat het de bedoeling was van de gemeente om deze voortuin toch aan te kopen. Na aandringen van de kerkraad/vzw zijn op 27 juni een afvaardiging van de kerkraad/vzw en het voltallige schepencollege , behalve schepen Guido De Pestel samen geweest om deze zaak te bespreken. De kerkraad/vzw leden hebben nogmaals duidelijk gesteld dat zij het voortuintje willen behouden vooral om de huurders van de parochiezaal dezelfde faciliteiten te blijven geven als heden. Als dit voortuintje door de gemeente wordt aangekocht, dan wordt deze grond aanzien als een openbare plaats en is het politiereglement van toepassing.
Dit heeft gevolgen voor de huurders van de parochiezaal, omdat het politiereglement voorschrijft dat elke manifestatie verboden is op een openbare plaats tenzij men een schriftelijke toestemming heeft van de Burgemeester. Deze toelating moet minimum 60 dagen vooraf worden aangevraagd. Vandaar de bekommernis en de vraag om behoud van deze voortuin door de kerkraad/vzw.
Het schepencollege zal dit voorstel opnieuw bespreken en beslissen wat er kan gebeuren. De kerkraad/vzw is van mening dat indien er een tijdige en duidelijke communicatie was geweest van de gemeente er zich geen problemen zouden gesteld hebben en de dorpskernvernieuwing volledig zou zijn afgewerkt. Wij hopen nu, dat ons voorstel door het schepencollege en de gemeenteraad zal goedgekeurd worden.

Bron:
Datum: 2006-08-00

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -